Γράψτε το Email σας για να ενημερώνεστε πρώτοι.

Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016

Προσλήψεις στην Τράπεζα Ελλάδος με Απολυτήριο Λυκείου


Όλα έτοιμα είναι για την προκήρυξη του ΑΣΕΠ σχετικά με τις προσλήψεις μονίμων....
στην Τράπεζα της Ελλάδος όπως γνωστοποίησε με ανακοίνωση της σήμερα Δευτέρα η Ανεξάρτητη Αρχή.

Ειδικότερα γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 2K/2016 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα πέντε (35) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Τράπεζας της Ελλάδος.

Οι θέσεις ανά ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω Πίνακας Θέσεων.


ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΤΕ ΓΡΑΦΙΣΤΩΝ 1

ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1

ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1

ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1

ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1

ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1

ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2

ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 1

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (HELP DESK) 2

ΤΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 4

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΣΤ΄ Ειδικότητας) 1

ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 2

ΔΕ ΠΙΕΣΤΩΝ ΛΙΘΟΓΡΑΦΩΝ 10

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 1

ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1

ΔΕ ΨΥΚΤΙΚΩΝ 1

Google+ Followers