Κυριακή, 30 Ιουλίου 2017

Συνωστισμός στελεχών με προσόντα για τις 20 θέσεις γενικών διευθυντών του Δημοσίου


Περιζήτητες αποδεικνύονται οι 20 θέσεις γενικών διευθυντών στο Δημόσιο που έχουν προκηρυχθεί από το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης....Για την κάλυψη των 20 πρώτων θέσεων στις γενικές διευθύνσεις Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών έχουν καταθέσει αιτήσεις 254 στελέχη του Δημοσίου. σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Το Βήμα».

Πρόκειται για στελέχη με υψηλά προσόντα, καθώς οι περισσότεροι έχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις στελεχών με διδακτορικό δίπλωμα ή και απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.

Στην πλειονότητά τους οι υποψήφιοι εργάζονται σε υπουργεία και ακολουθούν τα στελέχη από περιφέρειες, Νομικά Πρόσωπα και Αποκεντρωμένες Αυτοδιοικήσεις.

Ως προς τη διοικητική τους εμπειρία, οι πιο πολλοί έχουν διατελέσει διευθυντές ή προϊστάμενοι σε άλλες θέσεις ευθύνης,. Λόγω των προβλέψεων της νομοθεσίας με βάση τα κριτήρια που ετέθησαν, είναι πιο ανοιχτό το σύστημα επιλογής προϊσταμένων. Εθεσαν υποψηφιότητα και δημόσιοι υπάλληλοι που είναι ή διετέλεσαν μόνο τμηματάρχες, έχοντας παράλληλα πλούσια τυπικά πρ4οσόντα ή και προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα σε συναφές αντικείμενο.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το σύνολο των αιτήσεων ανέρχεται σε 400 καθώς ο νόμος δίνει τη δυνατότητα να οι υποψήφιοι να υποβάλουν αίτηση σε πέντε κατ’ ανώτατο όριο, θέσεις προϊσταμένων γενικής διεύθυνσης από το σύνολο των 20 θέσεων στα 12 υπουργεία. Οι θέσεις γενικών διευθυντών που προκηρύχθηκαν αφορούν στα εξής υπουργεία:

Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών, Υγείας, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Google+ Followers