Γράψτε το Email σας για να ενημερώνεστε πρώτοι.

Σάββατο, 15 Ιουλίου 2017

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης


Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με το οποίο...
οι αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης περνούν στον έλεγχο του ελληνικού δημοσίου. 

Το νομοσχέδιο περιέχει έξι κεφάλαια, με τα οποία ρυθμίζονται το καθεστώς του νέου εποπτικού-ρυθμιστικού φορέα και του νέου εκτελεστικού φορέα, η εξαγορά της επιχείρησης του ΟΑΣΘ, τα θέματα που αφορούν την αποτίμηση της αξίας της επιχείρησης, οι διαδικασίες αποζημίωσης των μετόχων και της ομαλής μετάβασης του μεταφορικού έργου στο νέο φορέα με πλήρη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων του ΟΑΣΘ. 

Το νομοσχέδιο φέρει τον τίτλο «Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις» και η επεξεργασία του στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή θα ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες. 

Με βάση την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου «αναδιαρθρώνονται οι αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης και θεσπίζεται γι' αυτές νέο νομικό πλαίσιο. Εισάγονται σημαντικές μεταρρυθμίσεις τόσο για το σχεδιασμό, την οργάνωση, τον έλεγχο και την εποπτεία των αστικών συγκοινωνιών όσο και την εκτέλεση του αστικού συγκοινωνιακού έργου στην Περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης». 

Οι διατάξεις του νομοσχεδίου προβλέπουν την εξαγορά και εκκαθάριση του ΟΑΣΘ και την ίδρυση δυο νέων δημοσίων φορέων. Ο πρώτος φορέας, ο «Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης» (ΟΣΕΘ) συστήνεται στα πρότυπα του ΟΑΣΑ και θα είναι ο νέος ρυθμιστικός φορέας, ενώ ο δεύτερος, οι «Αστικές Συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία» (ΑΣΥΘ) θα αποτελέσει τον εκτελεστικό φορέα του συγκοινωνιακού έργου.

Ο ρόλος του ΟΣΕΘ θα είναι εποπτικός. Σκοπός της εταιρείας θα είναι η ανάπτυξη και ο έλεγχος όλων των μέσων μαζικής μεταφοράς της πόλης και της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης, δηλαδή των λεωφορείων, μετρό, τραμ, των θαλάσσιων συγκοινωνιών, αλλά και των αστικών ΚΤΕΛ. Εξαιρούνται τα υπεραστικά ΚΤΕΛ, αλλά και το σιδηροδρομικό έργο του ΟΣΕ. Οι ΑΣΥΘ, που θα αποτελεί θυγατρική εταιρεία του ΟΣΕΘ, πρόκειται για το φορέα λειτουργίας για τα αστικά λεωφορεία και αργότερα για το μετρό.

Google+ Followers