Δευτέρα, 7 Αυγούστου 2017

Αυξήθηκαν κατά 65,7% οι ξένοι επενδυτές στο Χρηματιστήριο τον μήνα Ιούλιο


Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος Ιουλίου....
-συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ- ανήλθε στο 62,4%, παρουσιάζοντας αύξηση 
συγκριτικά με το ποσοστό του 62,3% που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Ιουνίου 2017, ενώ χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 65,7% έναντι 65,4%.

Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν 58,4% συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ και 60,8% χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ.

Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 37,5% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο ΧΑ.

Τον Ιούλιο 2017 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εισροές της τάξης των 146,97 εκατ. ενώ οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται πωλητές, με εκροές κεφαλαίων 147,07 εκατ. ευρώ.

Οι ξένοι επενδυτές τον Ιούλιο 2017 πραγματοποίησαν το 55,2% των συναλλαγών (σε σχέση με το 56,2% τον προηγούμενο μήνα, ενώ τον Ιούλιο του 2016 είχαν πραγματοποιήσει το 55,0% των συναλλαγών).

Η Αξία Συναλλαγών του Ιουλίου 2017 έφτασε τα 1.647,37 εκατ. σημειώνοντας μείωση κατά 0,6% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν 1.657,20 εκατ. ευρώ.

Σε σχέση με τον Ιούλιο του 2016 που η αξία συναλλαγών ήταν 860,98 εκατ. ευρώ, σημειώθηκε άνοδος της τάξης του 91,3%.

Αντίστοιχα, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Ιουλίου 2017 ήταν 78,45 εκατ., μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (78,91 εκατ.) και αυξημένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (41,00 εκατ. ευρώ).

Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για τον μήνα Ιούλιο 2017 ανήλθε στις 21.612 έναντι 28.186 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Ιούλιο του 2016 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 13.398).

Τον Ιούλιο 2017 δημιουργήθηκαν 840 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 2.200 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Η Κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα 44,11 δισ. ευρώ.

Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν 45,35 δισ. ευρώ, σημειώθηκε μείωση 2,7%, ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν 35,43 δισ. ευρώ, σημειώθηκε αύξηση 24,5%.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Google+ Followers