Γράψτε το Email σας για να ενημερώνεστε πρώτοι.

Τρίτη, 29 Αυγούστου 2017

Σε εξέλιξη η καταγραφή ζημιών από την πυρκαγιά στον Ωρωπό


Με γρήγορους ρυθμούς καταγράφει τις ζημιές που προκλήθηκαν από την πρόσφατη καταστροφική πυρκαγιά...
στον δήμο Ωρωπού, η αρμόδια επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, ώστε να αποζημιωθούν οι πληγέντες, 
ενώ σύντομα με συντονισμένες ενέργειες και ταχείες διαδικασίες, όπως αναφέρει η Περιφέρεια, θα ακολουθήσει ο καθαρισμός των ρεμάτων στις καμένες εκτάσεις, ως ένα πρώτο μέτρο για την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής.

Κατά τη διενεργηθείσα καταγραφή έως σήμερα έχουν υποβληθεί: 50 αιτήσεις για καταστροφές οικιών (10 ολοσχερείς και 40 για επιμέρους ζημιές), 8 αιτήσεις για καταστροφές σε επιχειρήσεις, κατασκηνώσεις, εννέα για καταστροφή μηχανημάτων και 51 για πρόκληση ζημιών ή καταστροφές σε αγροκτήματα.

Τα αιτήματα έχουν διαβιβαστεί στη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ) του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία οριοθέτησης των πληγεισών περιοχών μετά την της πυρκαγιά.

Σημειώνεται, ότι όλοι οι πληγέντες οφείλουν να υποβάλουν και υπεύθυνες δηλώσεις για την ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων και το ύψος της οικονομικής ζημιάς αναλυτικά κατά κατηγορία, ώστε να εγκριθεί από το αρμόδιο υπουργείο ο ανάλογος προϋπολογισμός για τις αποζημιώσεις.
Πηγή

Google+ Followers