Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2017

Κι όμως υπάρχουν συνταξιούχοι που παίρνουν μέχρι και 10 συντάξεις τον μήνα


Μπορεί οι συνταξιούχοι να έχουν χάσει πάνω από το 40% των εισοδημάτων τους, χωρίς να υπολογίζονται οι απώλειες από ...
τις επικείμενες μειώσεις του 2018, μπορεί ένας στους τέσσερις συνταξιούχους να έχει μεικτές αποδοχές κάτω των 500 ευρώ, ωστόσο υπάρχουν και κάποιοι που παίρνουν πάνω από επτά συντάξεις.
Τα στοιχεία του συστήματος ΗΛΙΟΣ του υπουργείου Εργασίας είναι αποκαλυπτικά τόσο για τις αποδοχές όσο και για τον αριθμό και τη σύνθεση των συνταξιούχων.

Το πλήθος των συνταξιούχων ήταν 2.600.107 και το μέσο εισόδημα από συντάξεις ανήλθε σε 894,13 ευρώ. Με βάση την τελευταία έκθεση, τον Αύγουστο του 2017 πληρώθηκαν συνολικά 4.513.764 συντάξεις, από τις οποίες οι 2.864.272 ήταν κύριες, οι 1.241.678 επικουρικές και 407.814 μερίσματα.

Η μηνιαία δαπάνη που κατέβαλλαν τα ταμεία ανήλθε σε 2.324.844.234,34 ευρώ και περιλαμβάνει τις κρατήσεις φόρου, τις κρατήσεις υπέρ υγείας και ΑΚΑΓΕ ενώ δεν περιλαμβάνει την παροχή ΕΚΑΣ.

Από την κατανομή του πλήθους των συντάξεων ανά συνταξιούχο παρατηρείται πως 1.225.709 συνταξιούχοι λαμβάνουν μία μόνο σύνταξη, 945.261 λαμβάνουν 2 συντάξεις και 345.044 συνταξιούχοι λαμβάνουν 3 συντάξεις ενώ πολύ περιορισμένος αριθμός λαμβάνει πάνω από 7 συντάξεις.

Πρόκειται για 485 συνταξιούχους εκ των οποίων στους τρεις καταβάλλονται 10 συντάξεις, κύριες επικουρικές και μερίσματα.

Εντεκα συνταξιούχοι παίρνουν εννέα συντάξεις, επίσης κύριες, επικουρικές και μερίσματα.

Αρκετοί περισσότεροι είναι αυτοί που λαμβάνουν οκτώ συνολικά συντάξεις, καθώς ανέρχονται σε 61 συνταξιούχους και τέλος οι υπόλοιποι 410 συνταξιούχοι παίρνουν επτά συντάξεις. 

Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι η πλειοψηφία των συνταξιούχων ανδρών είναι ηλικίας μεταξύ 66-70 (σε ποσοστό 18,4%) ενώ των συνταξιούχων γυναικών (σε ποσοστό 15,6 του συνόλου) είναι ηλικίας μεταξύ 76-80 ετών.

Υπενθυμίζεται, ότι για τον υπολογισμό της συνταξιοδοτικής δαπάνης αθροίζονται στην κατηγορία σύνταξης γήρατος και όλες οι συντάξεις άλλων κατηγοριών (θανάτου, αναπηρίας) που ενδεχομένως λαμβάνει ένας συνταξιούχος.


Οι ηλικίες

Παρατηρείται, πως το 26% των συνταξιούχων είναι ηλικίας άνω των 81 ετών, το 32% κυμαίνεται μεταξύ 71 και 80 ετών, το 38 % μεταξύ 51 έως 70 ετών ενώ μόλις το 1% είναι συνταξιούχοι ηλικίας μικρότερης των 25 ετών. Συνταξιούχοι ηλικίας μεταξύ 56 -65 ετών λαμβάνουν τα υψηλότερα ποσά σύνταξης. 
Ανω των 95 ετών το ποσοστό των συνταξιούχων είναι 0,6%, ήτοι 16.342 άτομα.

Google+ Followers