Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017

Ερχονται οι νέες αντικειμενικές αξίες -Ποια εμπόδια παραμένουν


Μόλις τέσσερις μήνες απομένουν ως το τέλος του χρόνου και με βάση το χρονοδιάγραμμα του Επικαιροποιημένου Μνημονίου σε...
αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα θα πρέπει να ξεπεραστούν όλα τα σοβαρά μεθοδολογικά προβλήματα και το υπουργείο Οικονομικών να προωθήσει στη Βουλή όλες τις αναγκαίες νομοθετικές παρεμβάσεις.

Με απόφαση της Κ. Παπανάτσιου ουσιαστικά η διαδικασία μπαίνει στην τελική ευθεία, καθώς ανάβει πράσινο φως στη λειτουργία της Συντονιστικής Επιτροπής, η οποία καλείται να συνεδριάζει όσο συχνά απαιτείται, προκειμένου να μη χαθούν τα χρονοδιαγράμματα. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί να προσκαλεί κατά την κρίση του στις συνεδριάσεις Κυβερνητικά στελέχη και Φορείς του Δημοσίου τομέα, υπηρεσιακούς παράγοντες, ειδικούς εμπειρογνώμονες, φορείς του ιδιωτικού τομέα και άλλα πρόσωπα που μπορούν να συνεισφέρουν στην καλύτερη εκτέλεση του έργου της, ενώ η Επιτροπή για την υποβοήθηση του έργου της, ζητεί πληροφορίες και στοιχεία από τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες και ενημερώνεται με εισηγήσεις από τα αρμόδια Υπουργεία.

Στη Διαρκή Επιτροπή οι εξής: α) Ο Υπουργός Οικονομικών, ως Πρόεδρος, β) ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Εσωτερικών, γ) ο Γενικός Γραµµατέας Δηµόσιας Περιουσίας, δ) ο Γενικός Γραµµατέας Πληροφοριακών Συστηµάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονοµικών, ε) ο Γενικός Γραµµατέας Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, στ) ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, ζ) ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, η) ο Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, θ) ο Πρόεδρος της εταιρείας «Εθνικό Κτηµατολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.», ι) ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, ια) ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Συµβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, ιβ) ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εκτιµητών Ελλάδος, ως µέλη της Επιτροπής.

Το έργο της Επιτροπής ολοκληρώνεται με την πρόταση του συστήματος καθορισμού τιμών ζώνης και συντελεστών προσδιορισμού των αξιών ακινήτων, που θα πρέπει να αντανακλούν κατά το δυνατόν τις αγοραίες τιμές, όπως επίσης με την πρόταση των αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσεων. 

Πόσο εύκολο είναι αυτό το έργο; Καθόλου, αφού όπως σημειώνουν πηγές, ακόμα δεν έχουν ξεπεραστεί βασικά μεθοδολογικά προβλήματα, που ακουμπάνε στο σκληρό πυρήνα της διαδικασίας ήτοι την καταγραφή των εμπορικών τιμών κατά περίπτωση και ανά περιοχή. 

Εξάλλου, από τα στοιχεία που έχουν πέσει ως τώρα στην ειδική βάση δεδομένων, παρατηρούνται τεράστιες ανισότητες και διαφορές, όχι μόνο μεταξύ περιοχών αλλά και μεταξύ συνοικιών, γεγονός που οδηγεί στην εκτίμηση ότι σε πρώτη φάση τουλάχιστον, οι παρεμβάσεις στις ισχύουσες Τιμές Ζώνης θα είναι οριζόντιου χαρακτήρα.

Google+ Followers