Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2017

Κίνηση ματ Σκλαβενίτη: Ποια πασίγνωστη εταιρεία αγόρασε και πλουτίζει. Κολοσσός


Σε ανοδικούς ρυθμούς κινήθηκε η χαρτοβιομηχανία Γλάρος ΑΒΕΕ το 2016, η οποία...
ανήκει στην οικογένεια Σκλαβενίτη, τόσο σε ομιλικό όσο και σε εταιρικό επίπεδο.
Ειδικότερα, οι πωλήσεις του ομίλου ενισχύθηκαν κατά 19,61%, φτάνοντας τα 43,3 εκατ. ευρώ από 36,2 εκατ. ευρώ το 2015, ενώ της εταιρείας ανήλθαν σε 27 εκατ. ευρώ από 24,7 εκατ. ευρώ το 2015.

Το λειτουργικό αποτέλεσμα (ΕΒΙΤ) του ομίλου αυξήθηκε στα 13 εκατ. ευρώ από 11,4 εκατ. ευρώ το 2015, ενώ της εταιρείας ανήλθε σε 8,8 εκατ. ευρώ από 7 εκατ. ευρώ το 2015, σημειώνοντας αύξηση 26%.

Τα κέρδη προ φόρων του ομίλου έφτασαν τα 11,9 εκατ. ευρώ το 2016 από 10,3 εκατ. ευρώ το 2015 (+15%) και της εταιρείας στα 8,2 εκατ. ευρώ από 6,3 εκατ. ευρώ το 2015, σημειώνοντας αύξηση 30%.

Αντίστοιχη άνοδο παρουσίασαν και τα κέρδη μετά φόρων, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 9,4 εκατ. ευρώ για τον όμιλο από 8,3 εκατ. ευρώ το 2015 (αυξημένα κατά 12,7%) και στα 5,7 εκατ. ευρώ από 4,3 εκατ. ευρώ για την εταιρεία, αυξημένα κατά 32,84%.

Τέλος, σημειώνεται ότι ο όμιλος μείωσε το σύνολο των υποχρεώσεών του στα 34 εκατ. ευρώ από 36 εκατ. ευρώ το 2015 και η εταιρεία στα 18,8 εκατ. ευρώ από 21,5 εκατ. ευρώ το 2015

Google+ Followers