Γράψτε το Email σας για να ενημερώνεστε πρώτοι.

Σάββατο, 28 Οκτωβρίου 2017

Μηδενική ανοχή στη σeξουαλική παρενόχληση: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε


Μηδενική ανοχή στη σeξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση δίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μέσα από ...
μία στρατηγική και πρόταση οδηγίας, για την καταπολέμηση κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών.

Ειδικότερα, το ΕΚ καταδικάζει απερίφραστα όλες τις μορφές σeξουαλικής βίας, αποδοκιμάζει την ευκολία με την οποία γίνονται ανεκτές οι πράξεις αυτές και ζητά τη δίωξη των δραστών.

Το ΕΚ επαναλαμβάνει την έκκλησή που είχε απευθύνει ήδη από το 2014 προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθήσει μια συνολική στρατηγική της ΕΕ και να υποβάλει πρόταση οδηγίας για την καταπολέμηση όλων των μορφών έμφυλης βίας, συμπεριλαμβανομένης της σeξουαλικής παρενόχλησης και της σeξουαλικής βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών.

Οι ευρωβουλευτές τονίζουν με το ψήφισμά τους ότι στις βασικές δράσεις για την καταπολέμηση της σeξουαλικής παρενόχλησης θα πρέπει να περιληφθούν η αντιμετώπιση των θεμάτων της ανεπαρκούς καταγγελίας και του κοινωνικού στιγματισμού, η καθιέρωση διαδικασιών λογοδοσίας στον χώρο εργασίας, η ενεργός συμμετοχή ανδρών και αγοριών στην πρόληψη της βίας και η δράση για την αντιμετώπιση αναδυόμενων μορφών βίας, π.χ. στον κυβερνοχώρο. Το μη νομοθετικό ψήφισμα υιοθετήθηκε με 580 ψήφους υπέρ, 10 κατά και 27 αποχές.


Σeξουαλική παρενόχληση στο Κοινοβούλιο

Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τονίζουν ότι θα πρέπει να εξεταστούν επειγόντως και ενδελεχώς τα πρόσφατα δημοσιεύματα των μέσων μαζικής ενημέρωσης σχετικά με τη σeξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση, να εισαχθεί η υποχρεωτική κατάρτιση όλου του προσωπικού και των βουλευτών σχετικά με τον σεβασμό και την αξιοπρέπεια στην εργασία, να διατηρηθεί ένα εμπιστευτικό μητρώο καταχώρισης των υποθέσεων σε βάθος χρόνου, να συσταθεί μία επιχειρησιακή ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων και να ενθαρρυνθούν τα θύματα να μιλήσουν και να καταγγείλουν τα κρούσματα σeξουαλικής παρενόχλησης μέσω επίσημων διαδικασιών στη διοίκηση του Κοινοβουλίου και/ή στην αστυνομία.

Το ΕΚ ζητά από τα κράτη μέλη να εξετάσουν την κατάσταση στα εθνικά τους κοινοβούλια και να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, καταλήγοντας ότι πρέπει «όλοι οι πολιτικοί παράγοντες να ενεργούν ως υπεύθυνα πρότυπα για την πρόληψη και την καταπολέμηση της σeξουαλικής παρενόχλησης, στα κοινοβούλια και έξω από αυτά».


Στατιστικά στοιχεία

Σύμφωνα με την έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2014 με τίτλο «Βία κατά των γυναικών»:

- μία στις τρεις γυναίκες έχει υποστεί σωματική ή σeξουαλική βία κατά την ενήλικη ζωή της

- σε ποσοστό έως 55% οι γυναίκες στην ΕΕ έχουν υποστεί σeξουαλική παρενόχληση

- σύμφωνα με το 32% του συνόλου των θυμάτων, ο δράστης ήταν ιεραρχικά ανώτερος, συνάδελφος ή πελάτης

- το 75% των γυναικών σε επαγγέλματα που απαιτούν προσόντα ή σε ανώτατες διευθυντικές θέσεις έχουν υποστεί σeξουαλική

- παρενόχληση, όπως και το 61% των γυναικών που απασχολούνται στον τομέα των υπηρεσιών

- το 20 % των νέων γυναικών (ηλικίας μεταξύ 18 και 29 ετών) στην ΕΕ των 28 έχουν υποστεί παρενόχληση στο διαδίκτυο

μία στις δέκα γυναίκες έχει υποστεί σeξουαλική παρενόχληση ή έχει πέσει θύμα ανεπιθύμητης παρακολούθησης με τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Google+ Followers