Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2017

Αθωώθηκαν Γιώργος και Ανδρέας Κουρής για το Alter


Αθώους έκρινε το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων τους Γεώργιο και Ανδρέα Κουρή για τη...
μη απόδοση παρακρατούμενου Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) του τηλεοπτικού σταθμού «Άλτερ».
Σύμφωνα με ανακοίνωση των πληρεξούσιων δικηγόρων τους, Θέμη Σοφού και Μιχάλη Δημητρακόπουλου:

«Πρόκειται για μία ορθή δικαστική κρίση, γιατί η υποχρέωση απόδοσης Φ.Μ.Υ. προϋποθέτει την πραγματική καταβολή μισθού και την πραγματική παρακράτηση επ’ αυτού Φ.Μ.Υ. και όχι λογιστικούς – θεωρητικούς μισθούς και, αντίστοιχα, ανύπαρκτες παρακρατήσεις Φ.Μ.Υ.».

Google+ Followers