Τρίτη 8 Μαρτίου 2016

Αδελφή, φίλη, ερωμένη, συμβία, σύντροφος, μα πάνω από όλα Ιερή Μάνα.

Γυναίκα, το πιο γλυκό χαμόγελο της Δημιουργίας!!!
Αντιστοιχισμένο περιεχόμενο