Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2017

Προσλήψεις: 7.180 θέσεις μέσω ΟΑΕΔ – Άμεσα οι αιτήσεις – Δείτε τα μόρια


Οι αιτήσεις για τις προσλήψεις ανέργων μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ ξεκινούν από ...
αύριο. 
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να κάνουν αιτήσεις ως και τις 27 Δεκεμβρίου στις 12:00 το μεσημέρι. Η ηλεκτρονική φόρμα του ΟΑΕΔ ανοίγει αύριο, 15 Δεκεμβρίου, στις 10:00 το πρωί. Οι προσλήψεις αφορούν σε ανέργους εγγεγραμμένους στα μητρώα του Οργανισμού.

Όλοι οι άνεργοι ηλικίας άνω των 18 ετών μπορούν να διεκδικήσουν μια από τις 7.180 θέσεις πλήρους απασχόλησης στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας σε δήμους όπου καταγράφεται υψηλή ανεργία. Η προσλήψεις θα έχουν διάρκεια οκτώ μηνών.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.oaed.gr στο πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης από πιστοποιημένους χρήστες με την εισαγωγή των σχετικών κωδικών πρόσβασης.


Τα κριτήρια μοριοδότησης

Χρονικό διάστημα συνεχόμενης ανεργίας με ανώτατο όριο τους 60 μήνες. Διπλασιάζεται για αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.

Χρονικό διάστημα συνεχόμενης ανεργίας του/της συζύγου της πρώτης κατηγορίας της παραγράφου 5.1 της Δημόσιας Πρόσκλησης με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.

Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω.


Ετήσιο εισόδημα

Ηλικία

Αριθμός ανήλικων τέκνων

Γονέας τέκνων ΑμεΑ με ποσοστό άνω του 67%

Εντοπιότητα

Ιδιότητα δικαιούχου Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης

Αντιστοιχισμένο περιεχόμενο

Συνεργαζόμενα Blogs