Τετάρτη 3 Ιανουαρίου 2018

Mάχη για τη διεκδίκηση του 50% της ιστοσελίδας skroutz.gr


Η skroutz.gr ιδρύθηκε το 2005, πλέον συνεργάζεται με 2.500 καταστήματα. Στην πώληση του 50% που ...
κατέχει στη διαδικτυακή πλατφόρμα skroutz.gr προχωρεί η εισηγμένη εταιρεία Dionic. 
Η πώληση εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο ρευστοποίησης περιουσιακών στοιχείων που βρίσκεται σε εξέλιξη με στόχο να μειωθεί δραστικά ο δανεισμός της Dionic. Το υπόλοιπο 50% ελέγχεται από τους ιδρυτικούς μετόχους της μηχανής σύγκρισης τιμών και προϊόντων skroutz.gr οι οποίοι έχουν δικαίωμα πρώτης άρνησης. Οι ιδρυτικοί μέτοχοι ασκούν και το management της πλατφόρμας.

Στη διεκδίκηση όμως του 50% έχουν εισέλθει και άλλες εταιρείες μεταξύ των οποίων και η ηλεκτρονική υπηρεσία πληροφοριών viva.gr. Mάλιστα η αποτίμηση του skroutz.gr έχει εκτιναχθεί στα 20 εκατ. ευρώ (10 εκατ. για το 50%) γεγονός που προκαλεί ιδιαίτερη ικανοποίηση στις πιστώτριες τράπεζες της Dionic από τις εξελίξεις. Η skroutz.gr ιδρύθηκε το 2005, πλέον συνεργάζεται με 2.500 καταστήματα και οι χρήστες της έχουν τη δυνατότητα να συγκρίνουν τιμές μεταξύ 12 εκατ. προϊόντων. Το 2016 είχε έσοδα 7,5 εκατ. ευρώ, κέρδη προ φόρων 800.000 ευρώ και μηδενικό δανεισμό.

Αντιστοιχισμένο περιεχόμενο

Συνεργαζόμενα Blogs