Τρίτη 17 Ιουλίου 2018

Εφικτός ο απομακρυσμένος έλεγχος του… σκυλιού!


Τα εκπαιδευμένα σκυλιά μπορούν να φανούν χρήσιμα σε πολλές περιπτώσεις. Ωστόσο...
, όσο υπάκουα και εκπαιδευμένα και να είναι, τα τετράποδα είναι εξαρτημένα από τις εντολές που τους δίνει ο κύριός τους.
Ωστόσο ένα νέο σύστημα που ανέπτυξαν ερευνητές από το πανεπιστήμιο Auburn της Αλαμπάμα υπόσχεται να επιτρέψει την αυτόνομη καθοδήγηση των σκυλιών χωρίς να απαιτείται ούτε η ύπαρξη λουριού, ούτε ακόμη και η φυσική παρουσία του κατόχου!

Ο μηχανισμός αποτελείται από έναν μικροεπεξεργαστή, δέκτη GPS, ασύρματο σύστημα επικοινωνίας και ένα σύστημα στάσης και εκτέλεσης πορείας. Όλα αυτά ενσωματώνονται σε μια θήκη που προσαρμόζεται στο σκυλί. Επιπρόσθετα, περιέχει μια μονάδα που παράγει δονήσεις και ηχητικά σήματα, στα οποία το σκυλί έχει προηγουμένως εκπαιδευτεί να ανταποκρίνεται.

Σε δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν τόσο σε γνωστά, όσο και άγνωστα για το σκύλο περιβάλλοντα, το ποσοστό υπακοής των σκύλων στις εντολές έφτασε το 87%!

Το σύστημα μπορεί να λειτουργήσει τόσο αυτόνομα με τη βοήθεια του GPS που θα ακολουθεί μια συγκεκριμένη διαδρομή, όσο και σε πραγματικό χρόνο με εντολές που στέλνει την ίδια στιγμή ο χρήστης.

Ένας τέτοιος μηχανισμός θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η χρήση του λουριού ή εκφορά προφορικών εντολών.
Αντιστοιχισμένο περιεχόμενο