Πέμπτη 9 Αυγούστου 2018

Ποσό 1.200 ευρώ για τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες των πυρόπληκτων


Η απόφαση του του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Νίκου Παππά, σχετικά με την παροχή χρηματικής ενίσχυσης...
για την κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών των πληγέντων δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η χρηματική ενίσχυση προς τους δικαιούχους ανέρχεται στα 1.200 ευρώ ανά κατοικία, ποσό το οποίο καταβάλλεται εφάπαξ και αφορά στην κάλυψη αναγκών για υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, καθώς και υπηρεσίες ευρυζωνικής σύνδεσης τους στο διαδίκτυο.

Για λόγους απλούστευσης και επιτάχυνσης της διαδικασίας, η καταβολή του ποσού στους δικαιούχους θα γίνεται με την έκδοση κοινού τακτικού χρηματικού εντάλματος με την εφάπαξ έκτακτη ενίσχυση από τη Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και ισόποση πίστωση των τραπεζικών τους λογαριασμών.

Το σύνολο της δαπάνης δεν προκαλεί επιβάρυνση στον προϋπολογισμό, καθώς θα καλυφθεί από το αδιάθετο αποθεματικό των οικονομικών διαχειρίσεων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του έτους 2014.

Αντιστοιχισμένο περιεχόμενο