Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018

Πωλητήριο βάζει η Εθνική Τράπεζα στην Grand Hotel Summer Palace


Πωλητήριο βάζει η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στην εταιρεία Grand Hotel Summer Palace. ...Όπως αναφέρει το economy365.gr η τράπεζα ενδιαφέρεται να πουλήσει το σύνολο της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιό της κατά 100% εν λόγω θυγατρικής της, στην κυριότητα της οποίας βρίσκεται παραθαλάσσιο ξενοδοχειακό συγκρότημα πέντε αστέρων, μισθωμένο, με την επωνυμία "Grand Hotel", το οποίο βρίσκεται στη Ρόδο.

Η Τράπεζα, για την πώληση της εν λόγω εταιρείας, πρόκειται να διενεργήσει ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου. Η ελάχιστη τιμή προσφοράς (τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού) για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας ανέρχεται στα 35 εκατ. ευρώ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του κάθε ενδιαφερόμενου στον εν λόγω ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό αποτελεί η κατάθεση ποσού ίσου με το 10% της τιμής εκκίνησης, ήτοι 3,5 εκατ. ευρώ, σε εγγυητική επιστολή τράπεζας (εκτός ΕΤΕ) ή σε Τραπεζική επιταγή σε διαταγή της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό και, σε περίπτωση ανάδειξής του σε πλειοδότη, για την τήρηση των όρων πώλησης.

Σημειώνεται πως η δομημένη επιφάνεια του ξενοδοχείου έχει συνολικό εμβαδόν χώρων κύριας χρήσης 29.470,78 τ.μ., βοηθητικής χρήσης 10.347,42 τ.μ., και αποτελείται από τέσσερις εξαώροφες πτέρυγες με ενιαίο υπόγειο, ενώ περιλαμβάνει ακόμη δυο πτέρυγες εμπορικών χώρων-καταστημάτων, υποδομές εστίασης-ψυχαγωγίας, τρεις υπαίθριες πισίνες και γήπεδο τένις.

Αντιστοιχισμένο περιεχόμενο

Συνεργαζόμενα Blogs