Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2018

Κύκλωμα λαθρεμπορίας χρυσού: Σκάφη, βίλες και Κινέζοι -Πώς καθάριζαν το μαύρο χρήμα


Στηδικογραφία για το κύκλωμα λαθρεμπορίας χρυσού γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στους ...
τρόπους με τους οποίους νομιμοποιούνταν το εξαιρετικά «άφθονο χρήμα».
Τα μαύρα λεφτά που αποκόμιζε η ομάδα τα «ξέπλενε» είτε μέσω αγοράς πολυτελών κατοικιών, οικοπέδων, οχημάτων και σκαφών είτε με «επέκταση και ίδρυση επιχειρήσεων ή χρηματοδότηση με μεγάλα κεφάλαια εταιρειών» σε διάφορους τομείς, όπως οδικές μεταφορές κ.λπ. Στις μεθόδους ξεπλύματος καταγράφονται και οι αγορές κερδισμένων δελτίων ΠΡΟ-ΠΟ κ.ά.

Για τις Αρχές ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος που εισήγαν στη χώρα μας τα χρήματα από την πώληση του παράνομου χρυσού στην Τουρκία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας των αστυνομικών, για το σκέλος αυτό της δράσης της «αριστουργηματικά οργανωμένης ομάδας» είχαν επιστρατευθεί Κινέζοι χονδρέμποροι ρούχων. Η ομάδα των λαθρεμπόρων φέρεται να τους έδινε τα παράνομα χρήματα σε κινέζικο νόμισμα, το οποίο στη συνέχεια καταβαλλόταν για την αγορά ρούχων.

Όταν το εμπόρευμα ερχόταν στην Ελλάδα, οι Κινέζοι κατέβαλλαν στην ομάδα το αντίτιμο των παραγγελιών τους σε ευρώ.

Η εν λόγω σύμπραξη φαίνεται πως εξυπηρετούσε αμφότερες τις πλευρές, καθώς από τη μία «εξανέμιζε τα ρίσκα της μεταφοράς χρημάτων» που στόχευαν οι λαθρέμποροι χρυσού και από την άλλη «έσπαγε τα κινεζικά capital controls και βοηθούσε στην αγορά και πώληση φορολογικά μαύρων προϊόντων και στην αποφυγή καταβολής ποσών που θα ήταν απαραίτητα μέσω τραπεζικού συστήματος».


Η πληρωμή των υπαλλήλων της αλυσίδας ενεχυροδανειστηρίων

Από την καταγραφή των τηλεφωνημάτων της ομάδας προέκυψε πως οι υπάλληλοι της γνωστής αλυσίδας ενεχύρων πληρώνονταν κυρίως με «μαύρα χρήματα», εμφανιζόμενοι ότι έχουν τον βασικό μισθό. Συγκεκριμένα, υπάλληλοι των καταστημάτων της εταιρείας στην Αττική εμφανίζονται να έχουν μισθό 450 ευρώ το μήνα, το οποίο τους καταβαλλόταν τραπεζικά.

Στην πραγματικότητα, η πληρωμή τους ήταν 50 ευρώ ημερησίως, δηλαδή περίπου 1.000 ευρώ μηνιαίως. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, οι υπάλληλοι συμπλήρωναν το πραγματικό μηνιαίο ποσό πληρωμής τους από τα 3.000 ευρώ, χρήματα που τους παραδίδονταν κάθε μέρα για τις αγορές χρυσού. 

Αντιστοιχισμένο περιεχόμενο

Συνεργαζόμενα Blogs