Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2018

Στην εφορία με ένα «κλικ» όλα τα στοιχεία για λογαριασμούς, επενδύσεις και δάνεια


Τη δυνατότητα να λαμβάνει άμεσα τραπεζικά στοιχεία των φορολογουμένων, ιδιωτών και ...
επιχειρήσεων, αποκτά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μέσω του πολυνομοσχεδίου.

Συγκεκριμένα θα μπορεί με μαζικό και αυτοματοποιημένο τρόπο να λαμβάνει, στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν σε τραπεζικούς λογαριασμούς, λογαριασμούς πληρωμών, επενδυτικών προϊόντων και δανειακές συμβάσεις, ελεγχόμενων από την Α.Α.Δ.Ε. φυσικών ή νομικών προσώπων και οντοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των υποκαταστημάτων των αλλοδαπών Πιστωτικών Ιδρυμάτων, των υπό εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων, των ιδρυμάτων πληρωμών και των ιδρυμάτων έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος που παρέχουν και εκτελούν υπηρεσίες πληρωμών στην Ελλάδα, καθώς και από τις εποπτευόμενες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επενδυτικές εταιρείες. 

Αντιστοιχισμένο περιεχόμενο

Συνεργαζόμενα Blogs