Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2019

Η ΕΥΠ ζητά να προσλάβει μεταφραστές της «μακεδονικής» γλώσσας! Δείτε την προκήρυξη


Σε 302 προσλήψεις προχωρά η ΕΥΠ, θέτοντας ως προϋπόθεση, μεταξύ άλλων, τη γνώση...
«μακεδονικής» γλώσσας.
Ειδικότερα, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ανακοίνωσε προσλήψεις στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και ένα από τα προσόντα που μοριοδοτούνται είναι η γνώση της μακεδονικής γλώσσας (νοτιοσλαβική).

Στο ΦΕΚ με ημερομηνία 14 Φεβρουαρίου 2019 και αριθμό φύλλου 4 αναφέρεται «Προκήρυξη πλήρωσης με Μεικτό Σύστημα Αντικειμενικών Κριτηρίων (Μόρια) και Αξιολόγησης Ειδικότερων Προσόντων, 302 Κενών Τακτικών Θέσεων (Κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ) της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών».

Ανάμεσα στις μοριοδοτούμενες ξένες γλώσσες για τους υποψηφίους είναι και η μακεδονική (νοτιοσλαβική) γλώσσα, όπως αναφέρει το ΦΕΚ. Αφορά τις πενήντα έξι (56) θέσεις του Κλάδου ΠΕ7 Μεταφραστών – Διερμηνέων – Ακροατών.

Αντιστοιχισμένο περιεχόμενο

Συνεργαζόμενα Blogs