Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019

Κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης: Πότε μπαίνουν τα χρήματα στους δικαιούχους


Την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019 θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή των δικαιούχων του ΚΕΑ, οι αιτήσεις ...
των οποίων εγκρίθηκαν έως τις 31 Μαΐου 2019.

Πιο αναλυτικά, το ποσό των 53.247.726,20 ευρώ θα καταβληθεί σε 258.482 δικαιούχους και αφορά σε περισσότερα από 480.000 άτομα.
Τα χρήματα πιστώνονται στους λογαριασμούς από την προηγούμενη μέρα το απόγευμα, δηλαδή σήμερα, 27 Ιουνίου.

Η πληρωμή του ΚΕΑ θα πραγματοποιηθεί με πίστωση εξ ημισείας στο λογαριασμό και στην προπληρωμένη κάρτα αγορών, στις περιπτώσεις που το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό είναι ίσο με ή υπερβαίνει τα 100 ευρώ ανά μήνα.

Η προπληρωμένη τραπεζική κάρτα του δικαιούχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς κανένα περιορισμό για οποιαδήποτε αγορά, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αγορών.

Αντιστοιχισμένο περιεχόμενο

Συνεργαζόμενα Blogs