Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2019

Φορολογικό νομοσχέδιο: Οι κερδισμένοι της νέας φορολογικής κλίμακας


Ένα νέο τοπίο δημιουργείται από το 2020 για όλους τους φορολογούμενους με την ενεργοποίηση των διατάξεων του ...
νέου φορολογικού νομοσχεδίου το οποίο αναμένεται να κατατεθεί εντός της εβδομάδας για δημόσια διαβούλευση.
Περισσότερο κερδισμένοι με τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα θα είναι οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι αγρότες με ετήσια εισοδήματα έως 20.000 ευρώ ή μεγαλύτερα των 50.000 ευρώ, φορολογούμενοι με παιδιά καθώς και όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες – αυτοαπασχολούμενοι.

Με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο θα επέλθουν οι ακόλουθες αλλαγές στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος των μισθωτών, των συνταξιούχων, των κατ’ επάγγελμα αγροτών και των αυτοαπασχολουμένων:

1. Μείωση του ελάχιστου φορολογικού συντελεστή από το 22% στο 9% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος μέχρι τις 10.000 ευρώ.

2. Μείωση της ετήσιας έκπτωσης φόρου από τα 1.950 στα 777 ευρώ για τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους κατ’ επάγγελμα αγρότες χωρίς εξαρτώμενα τέκνα. Η νέα μειωμένη έκπτωση των 777 ευρώ, διαιρούμενη με τον νέο μειωμένο συντελεστή φόρου 9% θα δίνει και πάλι έμμεσο αφορολόγητο περίπου 8.636 ευρώ, όσο και το ισχύον σήμερα.

3. Έκπτωση φόρου 810 ευρώ για κάθε μισθωτό, συνταξιούχο και κατ’ επάγγελμα αγρότη ο οποίος βαρύνεται με ένα προστατευόμενο παιδί. Η έκπτωση αυτή, θα δίνει αφορολόγητο όριο εισοδήματος 9.000 ευρώ σε κάθε μισθωτό, συνταξιούχο και κατ’ επάγγελμα αγρότη με ένα παιδί.

4. Έκπτωση φόρου 900 ευρώ για κάθε μισθωτό, συνταξιούχο και κατ’ επάγγελμα αγρότη με 2 παιδιά.

5. Περαιτέρω προσαύξηση της έκπτωσης φόρου των 900 ευρώ κατά 220 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο παιδί (πέραν του δεύτερου), το οποίο βαρύνει μισθωτό, συνταξιούχο και κατ’ επάγγελμα αγρότη. Συνεπώς:

- Η συνολική έκπτωση φόρου για κάθε μισθωτό, συνταξιούχο και κατ’ επάγγελμα αγρότη με 3 εξαρτώμενα τέκνα θα ανέρχεται σε 1.120 ευρώ. Η έκπτωση αυτή θα ισοδυναμεί με έμμεσο αφορολόγητο όριο εισοδήματος 11.000 ευρώ.

- Η συνολική έκπτωση φόρου για κάθε μισθωτό, συνταξιούχο και κατ’ επάγγελμα αγρότη με 4 παιδιά θα ανέρχεται σε 1.340 ευρώ που οδηγεί σε αφορολόγητο όριο εισοδήματος 12.000 ευρώ.

6. Σταδιακή αποκλιμάκωση της ισχύουσας κατά περίπτωση έκπτωσης φόρου κατά 20 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ εισοδήματος πάνω από το επίπεδο των 12.000 ευρώ.

7. Μείωση των φορολογικών συντελεστών που εφαρμόζονται πάνω από το επίπεδο ετήσιου εισοδήματος των 20.000 ευρώ, κατά μία ποσοστιαία μονάδα.


Η νέα κλίμακα

Με τις παραπάνω αλλαγές, η νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος η οποία θα ισχύσει από το φορολογικό έτος 2020 για μισθωτούς, συνταξιούχους, κατ’ επάγγελμα αγρότες και αυτοαπασχολούμενους θα έχει ως εξής:

συντελεστής φόρου 9% (αντί 22%) για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος μέχρι τα 10.000 ευρώ,

συντελεστής φόρου 22% (όπως και σήμερα) για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από τα 10.000,01 έως τα 20.000 ευρώ,

συντελεστής φόρου 28% (αντί 29%) για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από τα 20.000,01 έως τα 30.000 ευρώ,

συντελεστής φόρου 36% (αντί 37%) για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από τα 30.000,01 έως τα 40.000 ευρώ,

συντελεστής φόρου 44% (αντί 45%) για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος πάνω από τα 40.000 ευρώ.

Ειδικά για τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους κατ’ επάγγελμα αγρότες ο φόρος που θα προκύπτει από την παραπάνω κλίμακα θα μειώνεται:

κατά 777 ευρώ εάν δεν υπάρχουν εξαρτώμενα τέκνα

κατά 810 ευρώ εάν υπάρχει 1 εξαρτώμενο τέκνο

κατά 900 ευρώ εάν υπάρχουν 2 εξαρτώμενα τέκνα

κατά 1.120 ευρώ εάν υπάρχουν 3 εξαρτώμενα τέκνα

κατά 1.340 ευρώ εάν υπάρχουν 4 εξαρτώμενα τέκνα

κατά επιπλέον 220 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο από το 5ο και πάνω.


Με την εφαρμογή της νέας φορολογικής κλίμακας:

1. Όσοι μισθωτοί, συνταξιούχοι, αγρότες δεν έχουν παιδιά θα δουν μείωση στο φόρο εισοδήματος κατά 37 έως 177 ευρώ ετησίως για όσους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 8.636 και μέχρι 19.000 ευρώ. Μειώσεις φόρων εισοδήματος μόλις κατά 17 ευρώ ετησίως για όσους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα άνω των 19.000 και μέχρι 50.000 ευρώ. Μειώσεις φόρων εισοδήματος κατά 20 έως 1.000 ευρώ ετησίως θα διαπιστώσουν όσοι δηλώνουν ετήσια εισοδήματα άνω των 50.000 και μέχρι 100.000 ευρώ

2. Για τους έχοντες ένα παιδί προκύπτει μείωση φόρου κατά 20 έως 160 ευρώ για όσους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 8.863 ευρώ και μέχρι 20.000 ευρώ. Χωρίς κανένα όφελος θα είναι όσοι δηλώνουν ετήσια εισοδήματα από 20.000 έως 52.000 ευρώ ενώ μειώσεις φόρων εισοδήματος κατά 10 έως 950 ευρώ ετησίως για όσους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα από 53.000 μέχρι 100.000 ευρώ

3. Για τους φορολογούμενους με δυο παιδιά η νέα κλίμακα φέρνει μείωση φόρου έως 200 ευρώ ετησίως για όσους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 9.091 ευρώ και μέχρι 19.000 ευρώ και φοροελάφρυνση μόλις κατά 40 ευρώ ετησίως για όσους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα από 20.000 έως 57.000 ευρώ.


Ελεύθεροι επαγγελματίες

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες – αυτοαπασχολούμενους δεν ισχύουν εκπτώσεις φόρου που ισοδυναμούν με αφορολόγητα όρια εισοδήματος.

Για τους φορολογούμενους αυτούς οι ετήσιες μειώσεις φόρου εισοδήματος που θα προκαλέσουν οι αλλαγές στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος θα φθάσουν μέχρι τα 1.300 ευρώ ετησίως για όσους δηλώνουν ετήσια καθαρά κέρδη έως 20.000 ευρώ.

Αντιστοιχισμένο περιεχόμενο

Συνεργαζόμενα Blogs