Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020

Κοροναϊος: Βαριές καμπάνες σε όσους παραβιάζουν την καραντίνα – Ποιες οι ποινές σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα


Ο νέος Ποινικός Κώδικας επιφέρει πολύ βαριές κυρώσεις για όσους σπάνε την καραντίνα. Δηλαδή...
, εκείνους τους πολίτες, οι οποίοι παραβιάζουν τα μέτρα πρόληψης, καθώς και τα μέτρα ασφαλείας, τα οποία σχετίζονται με τη μετάδοση του κορονοϊόύ. Ενδεικτικό είναι το γεγονός πως μπορεί κάποιος να φυλακιστεί ακόμη και σε ισόβια κάθειρξη, αν προσβληθεί και πεθάνει μεγάλος αριθμός ανθρώπων. 
Αναλυτικότερα:

Τι αναφέρει, ο νέος Ποινικός Κώδικας

«Νέος ΠΚ άρθρο 285.- Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών.

1. Όποιος παραβιάζει τα μέτρα που έχει διατάξει ο νόμος ή η αρμόδια αρχή για να αποτραπεί η εισβολή ή η διάδοση μιας μεταδοτικής ασθένειας τιμωρείται:

α) με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ζώα,

β) με φυλάκιση και χρηματική ποινή αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κίνδυνος μετάδοσης της ασθένειας σε αόριστο αριθμό ανθρώπων.

2. Αν η παραβίαση είχε ως αποτέλεσμα μεταδοθεί η ασθένεια σε ζώα, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηματική ποινή, και αν είχε ως αποτέλεσμα να μεταδοθεί σε άνθρωπο, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη.


Τι άλλο αναφέρει, ο νέος Ποινικός Κώδικας

3. Αν η παραβίαση είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο άλλου επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και αν προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη.

4. Όποιος στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 παραβιάζει τα μέτρα από αμέλεια, τιμωρείται:

α) στην περίπτωση του στοιχείου α’ με χρηματική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας και

β) στην περίπτωση του στοιχείου β’ με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή».

Αντιστοιχισμένο περιεχόμενο

Συνεργαζόμενα Blogs