Δευτέρα 6 Απριλίου 2020

Τα μέτρα για την αντιμετώπιση του κοροναϊού στις Ένοπλες Δυνάμεις


Ειδικό τμήμα στην ιστοσελίδα του (https://geetha.mil.gr/) έχει δημιουργήσει το ΓΕΕΘΑ όπου αναρτά...
όλα τα νέα, τις οδηγίες και τα μέτρα που έχει λάβει για την αντιμετώπιση του κοροναϊού στις Ένοπλες Δυνάμεις

Ειδικό τμήμα στην ιστοσελίδα του (https://geetha.mil.gr/) έχει δημιουργήσει το ΓΕΕΘΑ όπου αναρτά όλα τα νέα, τις οδηγίες και τα μέτρα που έχει λάβει για την αντιμετώπιση του κοροναϊού στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Σ’ αυτή την ειδική στήλη το ΓΕΕΘΑ παραθέτει αναλυτικά όλον τον σχεδιασμό και τα μέτρα που έχουν ληφθεί από το ξεκίνημα της Πανδημίας. Επισημαίνει δε πως υπό το συντονισμό του «αποφασίστηκε η εφαρμογή σειράς μέτρων, τα οποία εφαρμόζονται από το πιο μικρό φυλάκιο στα σύνορα έως τους Μεγάλους Σχηματισμούς και τα επιτελεία». Στόχος είναι, σημειώνεται, να προφυλαχθεί το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων από την εξάπλωση του κοροναϊού COVID-19 και να διατηρηθεί η επιχειρησιακή ικανότητα στην παρούσα κρίσιμη περίοδο. Αναφορά γίνεται δε και στη συνεισφορά των Ενόπλων Δυνάμεων στην υγειονομική θωράκιση της χώρας προσφέροντας εξειδικευμένο προσωπικό και κατάλληλα μέσα.

Μέχρι τώρα υπογραμμίζει το ΓΕΕΘΑ «Οι ΕΔ με άμεσες ενέργειες, σύμφωνα και με την εθνική στρατηγική αντιμετώπισης της πανδημίας, έχουν καταφέρει να περιορίσουν τον αριθμό των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στο προσωπικό τους. Παράλληλα, έχουν ληφθεί και συνεχίζουν να λαμβάνονται, ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης, όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα εξάπλωσης του ιού στο προσωπικό και τις οικογένειες του, χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα εκπλήρωσης του έργου των ΕΔ».


Αναλυτικά όλα τα μέτρα που έχει πάρει το ΓΕΕΘΑ:

α. Εκδόθηκαν γενικές και ειδικές οδηγίες προφύλαξης από τη νόσο με ειδικότερη επισήμανση στα μέτρα ατομικής προστασίας.

β. Χορηγήθηκε άδεια ειδικού σκοπού, επιπρόσθετη της κανονικής άδειας για το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό.

γ. Ανεστάλη η λειτουργία των Σχολών Εξέλιξης των Ενόπλων Δυνάμεων (Σ.ΕΘ.Α., Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ. κλπ) έως τις 13 Απριλίου 2020.

δ. Ανεστάλη η Ακαδημαϊκή εκπαίδευση των μαθητών των Παραγωγικών Σχολών (ΑΣΕΙ –ΑΣΣΥ) έως τις 13 Απριλίου 2020. Οι σπουδαστές των ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ παραμένουν εντός των Σχολών ώστε να μην εκτεθούν στον παραμικρό κίνδυνο οι ίδιοι και οι οικογένειές τους.

ε. Ανεστάλησαν οι άδειες του Υγειονομικού Προσωπικού.

στ. Ανεστάλη η χορήγηση Αδειών Εξωτερικού.

ζ. Ανεστάλη η λειτουργία παιδικών σταθμών των ΕΔ.

η. Πραγματοποιήθηκαν ενημερώσεις στο προσωπικό από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες των Κλάδων σχετικά με τα προληπτικά μέτρα υγιεινής, ενώ το προσωπικό των Στρατιωτικών Νοσοκομείων εκπαιδεύτηκε και ασκήθηκε για την αντιμετώπιση ανάλογων περιστατικών.

θ. Εκδόθηκαν και διανεμήθηκαν σε όλες τις Μονάδες και Υπηρεσίες των ΕΔ οδηγίες που αφορούν στην πρόληψη επέκτασης της επιδημίας.

ι. Εκτελούνται απολυμάνσεις σε συνδυασμό με αυξημένα μέτρα καθαριότητας και υγιεινής, σε όλους τους χώρους των στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

ια. Πραγματοποιείται έλεγχος του εισερχόμενου προσωπικού στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις (θερμομέτρηση). Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για το προσωπικό των ΕΔ που εισέρχεται και επιχειρεί στην περιοχή των Καστανέων για την αποτροπή παράνομης εισόδου προσφύγων – μεταναστών από τα Ε-Τ σύνορα.

ιβ. Οι Λέσχες Αξιωματικών προσαρμοζόμενες με τα ισχύοντα μέτρα για απαγόρευση χρήσης τραπεζοκαθισμάτων και με γνώμονα την εξυπηρέτηση του προσωπικού και των οικογενειών τους, παρέχουν φαγητό μόνο σε πακέτο.

ιγ. Εκδόθησαν οδηγίες που αφορούν σε στελέχη που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου

Συναφώς και με σκοπό την αποφυγή εξάπλωσης του κορωνοϊού εντός των ΕΔ και εξαιτίας των ειδικών δραστηριοτήτων αυτών (εκπαιδεύσεις–ασκήσεις), αποφασίστηκε:

α. Η ακύρωση Εθνικών Ασκήσεων.

β. Η αναστολή συμμετοχής των ΕΔ σε Διακρατικές – Διεθνείς Ασκήσεις και Εκπαιδεύσεις μέχρι τα τέλη Απριλίου 2020.

θ. Η κατάταξη των στρατευσίμων της 2020 Γ’ ΕΣΣΟ για τον Στρατό Ξηράς (ΣΞ) και την Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ) και της 2020 Β’ ΕΣΣΟ για το Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ), θα υλοποιηθεί εντός του πρώτου 15νθημέρου του Ιουνίου 2020, κατά την κρίση των οικείων Γενικών Επιτελείων. Την ημέρα κατατάξεως των στρατευσίμων όλων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, θα διανέμεται κυτίο περιέχον αντισηπτικό, μάσκες, γάντια και οδηγίες, το οποίο κατασκευάζεται και συσκευάζεται με μέριμνα του ΓΕΣ.

γ. Ο περιορισμός κινήσεων-μετακινήσεων και πτήσεων (π.χ. C-130) στις απολύτως απαραίτητες.

δ. Η απαγόρευση αποβίβασης πληρωμάτων πλοίων του ΠΝ σε λιμένες.

ε. Η αναστολή διαθέσεως προσωπικού και μέσων των ΕΔ στο πλαίσιο των κοινωνικών δραστηριοτήτων.

στ. Η ακύρωση Παρελάσεων και η πραγματοποίηση τελετών παράδοσης-παραλαβής με τη συμμετοχή του απολύτως απαραίτητου προσωπικού.

ζ. Η ακύρωση – αναβολή δραστηριοτήτων διοικητικής φύσεως (επιθεωρήσεις – επισκέψεις – παρατάξεις).

η. Η πραγματοποίηση προγραμματισμένων ορκωμοσιών νεοσυλλέκτων οπλιτών, ναυτών, σμηνιτών, χωρίς την παρουσία προσκεκλημένων. Επιπλέον η αναστολή χορήγησης της προβλεπόμενης άδειας ορκωμοσίας των νεοσύλλεκτων οπλιτών θητείας .

ι. Για τις αεροδιακομιδές, έχουν χορηγηθεί και χρησιμοποιούνται συλλογές ατομικής προστασίας για τα πληρώματα των ιπτάμενων μέσων, ενώ οι ασθενείς από COVID-19, μεταφέρονται με ειδική κάψουλα και σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ.

ια. Η έναρξη της παραθεριστικής περιόδου των ΚΑΑΥ, ΘΑΝ και ΚΕΔΑ θα επανακαθορισθεί από την 15 Ιουνίου 2020 και αργότερα, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

ιβ. Η ενεργοποίηση και χρησιμοποίηση της τεχνολογίας και εφαρμογών του διαδικτύου (τηλεδιασκέψεις – τηλε-εκπαιδεύσεις). Στο πλαίσιο αυτό η εξυπηρέτηση των πολιτών επί θεμάτων στρατολογικής φύσεως διεξάγεται μόνο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Στρατολογικής Υπηρεσίας (www.stratologia.gr), ενώ ανεστάλη η λειτουργία των Γραφείων Ενημέρωσης Κοινού των Γενικών Επιτελείων.

Στο πλαίσιο της συνδρομής των υγειονομικών υπηρεσιών των ΕΔ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.), αποφασίστηκε:

α. Η διάθεση συγκεκριμένων κλινών των στρατιωτικών νοσοκομείων και του συνόλου των υποδομών υγείας των ΕΔ σε πλήρη και συνεχή ετοιμότητα με συγκεκριμένες εντολές για τον χειρισμό υπόπτων περιστατικών.

β. Η διάθεση του Νοσηλευτικού Ιδρύματος του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ) για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού για χρονικό διάστημα 4 μηνών από την 20 Μαρτίου 2020

γ. Σε ότι αφορά στην κάλυψη τρεχουσών απαιτήσεων, έχει διατεθεί έως τώρα Υγειονομικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων σε έτερους φορείς ως ακολούθως:

(1) Στο Υπουργείο Υγείας, επ’ ωφελεία του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής, του Ινστιτούτου Παστέρ και του ΕΟΔΥ, 8 σπουδαστές της ΣΣΑΣ και 16 Μαθητές της ΣΑΝ.

(2) Στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας το ακόλουθο προσωπικό:

(α) Για τη στελέχωση Κινητών Ομάδων Δειγματοληψίας, 5 Αξιωματικοί ιατροί (1 από ΣΞ, 2 από ΠΝ και 2 από ΠΑ) και 5 νοσηλευτές (1 από ΣΞ, 2 από ΠΝ και 2 από ΠΑ).

(β) Για την υποστήριξη της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων του Νομού Καστοριάς, 1 Αξιωματικός ιατρός του ΣΞ.

(γ) Για τη στελέχωση του Κέντρου Υγείας Εχίνου Νομού Ξάνθης, 2 Αξιωματικοί ιατροί του ΣΞ και 2 νοσηλευτές του ΣΞ.

(δ) Επ’ ωφελεία του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς, 3 Αξιωματικοί ιατροί (2 από ΣΞ και 1 από ΠΑ) και 6 νοσηλευτές (3 από ΣΞ και 3 από ΠΑ).

(ε) Για τη στελέχωση του Κέντρου Υγείας Τσοτυλίου, 1 Αξιωματικός ιατρός του ΣΞ.

(στ) Για τη στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης, 5 Αξιωματικοί ιατροί του ΣΞ και 7 νοσηλευτές του ΣΞ.

δ. Στην 441 Αποθήκη Βάσεως Υγειονομικού Υλικού έχει ξεκινήσει η παραγωγή αντισηπτικού διαλύματος από κατασχεμένες ποσότητες αιθυλικής αλκοόλης, για διάθεση 13.500 φιαλών των 400 χιλιοστόλιτρων για κάλυψη των αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων, 1.500 φιαλών των 400 χιλιοστόλιτρων για κάλυψη των αναγκών του ΓΕΕΦ και 14.000 φιαλών του 1 λίτρου και 17.250 φιαλών των 400 χιλιοστόλιτρων για το Υπουργείο Υγείας.

ε. Στο 700 Στρατιωτικό Εργοστάσιο έχει ξεκινήσει η παραγωγή αρχικά 50.000 απλών χειρουργικών μασκών για ικανοποίηση απαιτήσεων και αναγκών τόσο των Ενόπλων Δυνάμεων, όσο και του Υπουργείου Υγείας (με τελικό σύνολο παραγωγής 150.000 τεμαχίων).

στ. Η διάθεση εγκαταστάσεων σκηνικού υλικού σε Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. (ΓΝΘ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ), προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως χώρος υποδοχής ύποπτων κρουσμάτων.

ζ. Η συμμετοχή προσωπικού της Διεύθυνσης Υγειονομικού του ΓΕΕΘΑ στον επιχειρησιακό σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων, στις επιτροπές και την Task Force που έχει συγκροτήσει το Υπουργείο Υγείας.

η. Η ετοιμότητα του προσωπικού και των μέσων της ΠΑ για αεροδιακομιδές περιστατικών COVID-197-8 , τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας για τους ασθενείς και το ιπτάμενο προσωπικό

Αντιστοιχισμένο περιεχόμενο

Συνεργαζόμενα Blogs