Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2017

Σουηδία: Ανανεώσιμη ενέργεια από τη θάλασσα


Σε πολύτιμα βιοκαύσιμα, μπορούν να μετατραπούν, θαλάσσια θρεπτικά συστατικά, από το...
βυθό, καθώς και βιομηχανικά απόβλητα ψαριών, σύμφωνα με ερευνητικό έργο κατά μήκος των ακτών της νότιας Σουηδίας, όπως γράφει η ανοιξιάτικη έκδοση του Panorama Inforegio.

Ως μέρος του έργου «Βιοαέριο – νέο υπόστρωμα από τη θάλασσα» (Biogas – new substrate from the sea) οι επιστήμονες στην κομητεία Kalmar, Σουηδία, εξετάζουν το περιβαλλοντικό και οικονομικό δυναμικό της παραγωγής βιοαερίου από διάφορα προϊόντα που βρίσκονται στον θαλάσσιο βυθό κατά μήκος της ακτής τους. Ιδιαίτερα έχουν εξετάσει το δυναμικό μεθανίου από καλαμιώνες, φύκη, μύδια και απόβλητα ψαριών και ποιες συνθήκες απαιτούνται για την παραγωγή ανανεώσιμου βιοαερίου.

Η έρευνα βρήκε ότι τα καλύτερα αποτελέσματα είχαν παραχθεί από τα απόβλητα ψαριών μιας τοπικής μονάδας επεξεργασίας αλιευτικών προϊόντων και ότι η ποιότητα του παραγόμενου βιοαερίου ήταν παρόμοια με όταν χρησιμοποιούσαν παραδοσιακά υλικά όπως κοπριά ή λύματα.Το τετραετές έργο που ολοκληρώθηκε το 2013, παρακολούθησε ολόκληρη την αλυσίδα από τη συλλογή των υποστρωμάτων μέχρι τις συνέπειες της εκχύλισης στη ροή των θρεπτικών συστατικών και τη διατήρηση της θαλάσσιας ζωής.

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι η χρήση θαλάσσιων θρεπτικών συστατικών όχι μόνο δημιουργούσε ένα πολύτιμο βιοκαύσιμο, αλλά η διαδικασία μείωνε επίσης τα πλεονάζοντα θρεπτικά συστατικά στη θάλασσα.

H Βαλτική Θάλασσα ,όπως σημειώνεται, υποφέρει από πλεόνασμα θρεπτικών συστατικών, που ενδέχεται να οδηγήσει σε χαμηλά επίπεδα οξυγόνου στη θάλασσα, αφανίζοντας ψάρια, καβούρια, στρείδια και άλλα υδρόβια ζώα.

Η χρήση θαλάσσιων πόρων στην παραγωγή βιοαερίου αφαιρεί πολλά από αυτά τα περιττά θρεπτικά συστατικά.

Η αύξηση της χρήσης βιοαερίου σε οχήματα, όπως αυτοκίνητα και φορτηγά, θα συνέβαλε στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και είναι βασικό για την κομητεία Kalmar να επιτύχει τον στόχο της να γίνει περιοχή ελεύθερη από τη χρήση ορυκτών καυσίμων έως το 2030.

Στην κομητεία Kalmar, η βενζίνη και το πετρέλαιο ευθύνονται για τα δύο τρίτα των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από ορυκτά καύσιμα.

Η καύση βιοαερίου δεν απελευθερώνει διοξείδιο του άνθρακα από ορυκτά καύσιμα, που το κάνει οικο-φιλικό καύσιμο.

Ωστόσο, όλα τα οικιακά απορρίμματα, η κοπριά και η ιλύς καθαρισμού επεξεργασίας λυμάτων της κομητείας θα παρήγαγε αρκετό βιοαέριο μόνο για το ένα δέκατο του συνόλου των αυτοκινήτων της κομητείας.

Επομένως η αξιοποίηση των θαλάσσιων πόρων της περιοχής έχει σημασία από περιβαλλοντική και οικονομική άποψη αναφέρεται σχετικά με το θέμα στο Panorama.

Ο τοπικός πληθυσμός θα μπορούσε να ωφεληθεί από την εφαρμογή του βιοαερίου με νέες ευκαιρίες απασχόλησης να προκύπτουν, εφόσον χρειάζονται νέα προϊόντα, αγαθά και υπηρεσίες για τη συγκομιδή και παραγωγή του αερίου.

Ήδη έχει ξεκινήσει σε πλήρη κλίμακα η επανακατεργασία των αποβλήτων από ψάρια, όπου τα απόβλητα μεταφέρονται μέσω αγωγού κατευθείαν από τη μονάδα επεξεργασίας ιχθύων στη Lucerna, όπου παράγεται το βιοαέριο.

Χρειάζεται περαιτέρω τεχνική ανάπτυξη πριν να μπορέσουν οι καλαμιώνες, τα φύκη, ή τα μύδια να αξιοποιηθούν οικονομικά για την παραγωγή βιοαερίου σε πλήρη κλίμακα. Αλλά έχουν ακολουθήσει νέα έργα, μεταξύ των οποίων το SEAFARM (φύκη) και η AQUATECH (μύδια).

«Η χρήση θαλάσσιων πόρων στην παραγωγή βιοαερίου θα αύξανε την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας ενώ θα μείωνε τον αντίκτυπο στο κλίμα. Ωστόσο, χρειάζονται περισσότερες τεχνικές εξελίξεις πριν μπορέσουν αυτοί οι πόροι να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή βιοαερίου σε πλήρη και οικονομική κλίμακα», είπε ο Henrik Blomberg, διευθυντής του επιχειρησιακού προγράμματος «το Småland και τα νησιά» (Småland and the Islands).
www.rfkl.se/biogas-hav

Αντιστοιχισμένο περιεχόμενο

Συνεργαζόμενα Blogs