Τρίτη 27 Ιουνίου 2017

Γιατί καθυστερεί η νομική κατοχύρωση των αγορών βιοκαλλιεργητών;


H Ένωση Αγροτών Βιοκαλλιεργητών Βορείου Ελλάδος και Ένωση Βιοκαλλιεργητών ...
Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας), η Πανελλήνια Ένωση Φορέων Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων 
στηρίζει τις προτάσεις των Φορέων Βιοκαλλιεργητών και καλεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) να επισπεύσει τις διαδικασίες για τη νομική κατοχύρωση των αγορών βιοκαλλιεργητών.

Οι αγορές των βιοκαλλιεργητών λειτουργούν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και σε άλλα αστικά κέντρα για περισσότερα από είκοσι χρόνια. 

Η λειτουργία τους βασίστηκε στις πρωτοβουλίες των συλλόγων των βιοκαλλιεργητών σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, καταναλωτές και τους αρμόδιους φορείς πιστοποίησης χωρίς όμως να υπάρχει νομικό πλαίσιο για τη λειτουργία τους. 

Για την εύρυθμη λειτουργία των αγορών, θεωρούμε ότι θα πρέπει να συμμετέχουν σε αυτές μόνο αγρότες βιοκαλλιεργητές που πωλούν τα ιδιοπαραγόμενα πιστοποιημένα προϊόντα τους, πρωτογενή ή μεταποιημένα. 

Για τη βελτίωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και την αξιοπιστία των βιολογικών αγορών θα πρέπει να προβλεφθεί στη νομοθεσία με ξεκάθαρο τρόπο ο ελεγκτικός μηχανισμός της Πολιτείας που θα ελέγχει τις αγορές. Ως φορείς πιστοποίησης θα στηρίξουμε με ευθύνη και θα συνεισφέρουμε με κάθε τρόπο στο βαθμό που μας αναλογεί κάθε προσπάθεια που έχει σκοπό να διασφαλίσει την αξιοπιστία και την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα. Με εκτίμηση, Το ΔΣ της Πανελλήνιας Ένωσης Φορέων Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων 

Αντιστοιχισμένο περιεχόμενο

Συνεργαζόμενα Blogs