Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017

Βόμβα στην Attica Bank: Σε ποιον πούλησε δάνεια εκατομμυρίων – Τι θα γίνει με οφειλέτες


Η διαδικασία τιτλοποίησης και ανάθεσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων της ATTICABANK στην ...
ALTRIDGE ολοκληρώθηκε.
Η πώληση συνεπάγεται την κεφαλαιακή ενίσχυσή της Attica Bank κατά 70 εκατ. ευρώ.

H τράπεζα μεταβίβασε χαρτοφυλάκιο δανείων σε οριστική καθυστέρηση ποσού 1,331,2 εκατ. ευρώ στην εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV) με την επωνυμία ArtemisSecuritisation που εδρεύει στο Λουξεμβούργο.

H εταιρεία ειδικού σκοπού SPV εξέδωσε και μεταβίβασε στην τράπεζα ένα ομόλογο σειράς Α ονομαστικής αξίας 525 εκατ. ευρώ και ένα ομόλογο σειράς Β ονομαστικής αξίας 806,2 εκατ. ευρώ. τα οποία προέκυψαν από την τιτλοποίηση του χαρτοφυλακίου δανείων και εξασφαλίζονται με ενέχυρα τα εν λόγω δάνεια.

Ταυτόχρονα η Artemis ανέθεσε τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου για 10 χρόνια στην εταιρεία με την επωνυμία Θεά Άρτεμις που έχει ιδρύσει η τράπεζα, διατηρώντας τη διαχείριση των δανείων για μια μεταβατική περίοδο 3 μηνών με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης.

Αντιστοιχισμένο περιεχόμενο

Συνεργαζόμενα Blogs