Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2017

Στα «μανταλάκια» τα ονόματα των μεγαλοοφειλετών του Δημοσίου - «Μαύρη λίστα» του ΥΠΟΙΚ για οφειλές σε Εφορία και Ταμεία


Οι μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου θα δουν το όνομά τους στην … φόρα μετά από απόφαση του υπουργείου Οικονομικών. ...
Ο χρόνος πλέον μετράει αντίστροφα για όσους είτε από αδυναμία, είτε από συνήθεια, δεν πληρώνουν τους υποχρεώσεις τους προς το κράτος και τα ασφαλιστικά ταμεία. 

Οι εν λόγω οφειλέτες – όσοι χρωστούν πάνω από 150.000 ευρώ – θα δουν το όνομά τους στα μανταλάκια και εν προκειμένου στο διαδίκτυο, αφού θα δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία τους προς γνώση και συμμόρφωση.

Στις νέες λίστες που ετοιμάζονται πυρετωδώς από το υπουργείο Οικονομικών θα περιλαμβάνονται όσοι χρωστούν σε ασφαλιστικά ταμεία και εφορίες. Θα είναι κοινές και θα αναγράφουν το σύνολο των οφειλών κάθε φορολογούμενου στη φορολογική διοίκηση και το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (ΚΕΑΟ).

Στη black list θα περιληφθούν οι φορολογούμενοι και οι ασφαλισμένοι που έχουν συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς ταμεία και φορολογική διοίκηση άνω των 150.000 ευρώ, περιλαμβανομένων προσαυξήσεων και προστίμων.

Όπως αναφέρουν οι σχετικές πληροφορίες, το ΚΕΑΟ έχει ήδη αποστείλει στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) τα στοιχεία για τους μεγαλοοφειλέτες των ασφαλιστικών ταμείων και μετά από μια σύντομη επεξεργασία θα συνδυαστούν με τα στοιχεία για τους μεγαλοοφειλέτες της φορολογικής διοίκησης και θα αναρτηθούν στη συνέχεια στο δικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ (www.aade.gr).

Η επικαιροποίηση και ανάρτηση των λιστών περιλαμβάνεται στα προαπαιτούμενα που οφείλει να εκπληρώσει η κυβέρνηση προκειμένου να ολοκληρώσει την τρίτη αξιολόγηση.

Η ΑΑΔΕ ετοιμάζει δυο «μαύρες» λίστες για τις οφειλές προς την Εφορία και τα Ταμεία και έχει παρέλθει ένα έτος από τότε που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα. Μια λίστα για τα φυσικά πρόσωπα και άλλη μια για τα νομικά πρόσωπα.


Η λίστα για τα φυσικά πρόσωπα περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

– Αριθμός Φορολογικού Μητρώου.

– Επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα.

– Βασική οφειλή και συνεισπραττόμενα προς Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες/Ελεγκτικά Κέντρα, Τελωνεία, Ε.Φ.Κ.Α., μερικό σύνολο οφειλής για κάθε ομάδα υπηρεσιών και φορέων και παρατηρήσεις.


Ο κατάλογος των οφειλετών για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες περιλαμβάνει:

– Αριθμός Φορολογικού Μητρώου.

– Επωνυμία, διεύθυνση έδρας.

– Βασική οφειλή και συνεισπραττόμενα προς Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες/Ελεγκτικά Κέντρα, Τελωνεία, Ε. Φ.Κ.Α., μερικό σύνολο οφειλής για κάθε ομάδα υπηρεσιών και φορέων και παρατηρήσεις.


Μία ακόμη ευκαιρία

Το υπουργείο θέλοντας να δώσει στους ανωτέρω μία ακόμη ευκαιρία, θα τους δώσει την δυνατότητα πριν δουν το όνομά τους viral στο διαδίκτυο να … πληρώσουν.

Τουλάχιστον 8 ημέρες πριν από τη δημοσιοποίηση των λιστών θα λάβουν ηλεκτρονική ειδοποίηση με την οποία θα καλούνται, να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς τη Φορολογική Διοίκηση και τον Ε.Φ.Κ.Α., κατά περίπτωση.

Ουσιαστικά θα έχουν μια τελευταία ευκαιρία να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν σε δόσεις τις οφειλές τους.

Αντιστοιχισμένο περιεχόμενο

Συνεργαζόμενα Blogs