Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018

Αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες τι χαράτσια θα πληρώσουν το 2018;


Το 2018 τα βάρη για τους ελεύθερους επαγγελματίες πολλαπλασιάστηκαν με την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού ...
των εισφορών αλλά και με τη μη ολοκλήρωση του συμψηφισμού των εισφορών.Αυξήσεις από 8% έως και 38% στις εισφορές των επαγγελματιών

Οι εισφορές καθορίζονται πλέον επί των ακαθάριστων εσόδων, χωρίς δηλαδή την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών που έχουν καταβληθεί, οδηγώντας σε αυξήσεις που θα ξεκινούν από 8% και σταδιακά, με την κατάργηση και των εκπτώσεων που η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει για μερίδα μη μισθωτών, θα φθάσουν έως και 38%. Και αυτό γιατί οι εισφορές τους θα υπολογίζονται επί των ακαθάριστων εσόδων, χωρίς δηλαδή να αφαιρούνται οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί.


Η επιβάρυνση ξεκινά από 8% και σταδιακά φθάνει στο 38%.

Το υπουργείο Εργασίας, προκειμένου να περιορίσει τη νέα, απότομη επιβάρυνση που θα προκύψει, έχει ήδη προβλέψει ότι το 2018 θα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των εισφορών –για κύρια ασφάλιση 20%, υγεία 6,95%, επικούρηση 3,5% και εφάπαξ 4% (όπου προβλέπεται)– το 85% του φορολογητέου εισοδήματος. Αυτό θα ισχύσει μόνο για φέτος και από του χρόνου, το 2019 δηλαδή, οι εισφορές θα υπολογίζονται στο 100%.


Διπλές εισφορές για 200.000 επαγγελματίες

Εκτός από την αλλαγή του υπολογισμού των εισφορών κάποιοι επαγγελματίες επιβαρύνονται επιπλέον. Πρόκειται περίπου για 200.000 δικηγόρους, γιατρούς κ.α., οι οποίοι θα πρέπει να καταβάλλουν διπλές εισφορές για το επικουρικό και εφάπαξ τους (7%+4% αντίστοιχα).

Δηλαδή θα πρέπει να καταβάλλουν μηνιαίως τις τρέχουσες εισφορές τους για το 2018 υπέρ επικουρικού-εφάπαξ (αθροιστικά 11% x 1/12 x καθαρού δηλωτέου εισοδήματος του 2016) και ταυτόχρονα μία αναδρομική δόση για τις εισφορές υπέρ επικουρικού-εφάπαξ τις οποίες δεν κατέβαλαν το 2017.

Την ίδια ώρα η ελάφρυνση των εισφορών την οποία περιμένει ένα μεγάλο ποσοστό ελεύθερων επαγγελματιών από τον συμψηφισμό με τα δηλωθέντα εισοδήματα του 2016 δεν έχει ακόμα τεθεί σε εφαρμογή. Αν και η εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων έχει ολοκληρωθεί από το καλοκαίρι, οι εισφορές υπολογίζονται ακόμα βάσει των εισοδημάτων του 2015, με αποτέλεσμα χιλιάδες επαγγελματίες , επιστήμονες και αγρότες να πληρώνουν εισφορές δυσανάλογα υψηλές σε σχέση με τα σημερινά τους εισοδήματα.


Ασφαλιστικό χαράτσι στις αποδείξεις δαπανών

Παράλληλα εισφορές 26,95% για κύρια ασφάλιση και υγεία θα καταβάλλουν από 1-1-2018 όσοι αμείβονται με απόδειξη δαπανών. Ειδικότερα εισφορές 26,95% για κύρια ασφάλιση και υγεία θα καταβάλλουν όσοι αμείβονται με απόδειξη δαπανών. Οι εισφορές θα παρακρατούνται από τον εκδότη του παραστατικού και θα κατατίθενται από τον ίδιο στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, που σημαίνει ότι έχει την αποκλειστική ευθύνη για την απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών.

Η εισφορά υπολογίζεται επί της καθαρής αξίας του παραστατικού, αφού έχει αφαιρεθεί ο φόρος που ανέρχεται στο 20%.

Αντιστοιχισμένο περιεχόμενο

Συνεργαζόμενα Blogs