Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2018

Λογιστές και φοροτέχνες θα καταγγέλλουν ύποπτες συναλλαγές


Υποχρεωμένοι να αποστέλλουν αναφορές προς την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της...
Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας 
και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης για ύποπτες υποθέσεις σχετικές με «ξέπλυμα» χρήματος είναι λογιστές και φοροτέχνες, εταιρείες παροχής φορολογικών και φοροτεχνικών συμβουλών, κτηματομεσίτες, οίκοι δημοπρασίας, έμποροι αγαθών μεγάλης αξίας, εκπλειστηριαστές και ενεχυροδανειστές.

Υπόμνηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργου Πιτσιλή σχετικά με την υποχρέωση αποστολής αναφορών στη Αρχή για το «ξέπλυμα», αναφέρει πως ο ν. 3691/2008 προβλέπει την υποχρέωση των προαναφερομένων επαγγελματιών και των υπαλλήλων τους, να ενημερώνουν αμελλητί, με δική τους πρωτοβουλία, την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες όταν γνωρίζουν ή έχουν σοβαρές ενδείξεις ή υποψίες ότι διαπράττεται ή επιχειρείται να διαπραχθεί, έχει διαπραχθεί ή επιχειρήθηκε να διαπραχθεί νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Ακόμη, ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ υπενθυμίζει την υποχρέωση όλων των υπόχρεων προσώπων να υποβάλλουν στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες αναφορές ύποπτων συναλλαγών που ενδέχεται να συνδέονται με αδικήματα φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, καθώς και με λοιπά αδικήματα αρμοδιότητας ελέγχου του ΣΔΟΕ που υπάγονται στα «βασικά αδικήματα» του νόμου για το ξέπλυμα.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ν. 3691/2008), οι ΔΟΥ, τα Ελεγκτικά Κέντρα και το ΣΔΟΕ κάθε φορά που διαπιστώνουν φορολογικά αδικήματα που διώκονται ποινικά υποχρεούνται να υποβάλλουν αναφορές προς την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προκειμένου οι κατηγορούμενοι να ελέγχονται και για το εάν διέπραξαν το αδίκημα του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος.

Στις αρχές Νοεμβρίου αντιμέτωποι με αυτή τη δυσμενή κατάσταση ήταν 1.807 φορολογούμενοι, που είχαν συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη 3,1 δισ. ευρώ προς το Δημόσιο. Το Σεπτέμβριο σε αυτή την κατηγορία ήταν 1.630 φορολογούμενοι, που είχαν συνολικές υπερήμερες οφειλές 2,86 δισ. ευρώ. Δηλαδή μέσα σε ένα μήνα υπήχθησαν στην κατηγορία αυτή 177 φορολογούμενοι με οφειλές 240 εκατ. ευρώ περίπου!

Να τονιστεί πως λόγω μεγάλου φόρτου εργασίας η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες δίνει προτεραιότητα στις μεγάλες υποθέσεις με ποσά φόρων άνω των 150.000 ευρώ.

Αντιστοιχισμένο περιεχόμενο