Τρίτη, 9 Ιανουαρίου 2018

Βιβλία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα μεταγραφούν σε Braille


Εκπαιδευτικοί θα διασκευάσουν, προσαρμόσουν, εικονογραφήσουν και μεταγράψουν διδακτικά βιβλία ...
της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε γραφή Braille.
Σχολικά βιβλία και για τυφλούς μαθητές θα είναι σύντομα διαθέσιμα, καθώς το υπουργείο Παιδείας αποφάσισε να προχωρήσει στην επίλυση ενός χρόνιου προβλήματος.

Μεταγραφή των μαθητικών βιβλίων στον κώδικα γραφής Braille θα πραγματοποιηθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, προκειμένου αυτά να μελετώνται και από όλους τους μαθητές. 

Με απόφαση του υπουργού Παιδείας, Κώστα Γαβρόγλου ο οποίος ανταποκρίθηκε σε ένα χρόνιο αίτημα για παροχή κατάλληλων και ποιοτικών βιβλίων που θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των τυφλών μαθητών, ο υπουργός αποφάσισε τη συγκρότηση ομάδας εργασίας για τη μεταγραφή των μαθητικών βιβλίων στον κώδικα γραφής Braille.

Η ομάδα εργασίας απαρτίζεται από εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς και έχει ως στόχο για τα σχολικά έτη 2017-18 και 2018-19, τη διασκευή, προσαρμογή, εικονογράφηση και μεταγραφή στο σύστημα Braille των διδακτικών βιβλίων για τυφλούς μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.