Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018

Ο τζίρος στα POS αυξάνεται, τα δάνεια προς τις επιχειρήσεις μειώνονται


Μπορεί το 2017 ο τζίρος των επιχειρήσεων που πέρασε από τα τερματικά αποδοχής καρτών (POS) να ήταν αυξημένος κατά ...
8 δισ. ευρώ περίπου σε σχέση με το 2016, ωστόσο αυτή η τεράστια αύξηση δεν επέδρασε αντίστοιχα στην αύξηση των γραμμών πίστωσης από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα όπως θα περίμενε κανείς.
Πρέπει να σημειωθεί πως η καταναλωτική δαπάνη με κάρτες το 2017 ανήλθε στα 23 δισ. ευρώ περίπου, από 15,5 δισ. ευρώ το 2016, χωρίς να συνυπολογίζονται οι δαπάνες μέσω POS που έγιναν από τους τουρίστες και οι οποίες αυξάνουν το ποσό των συναλλαγών μέσω POS στα 27 -28 δισ. ευρώ! Αλλά η εξέλιξη αυτή δεν οδήγησε σε αύξηση της τραπεζικής ρευστότητας προς τις επιχειρήσεις.

Αυτό είναι παράδοξο εάν αναλογιστεί κανείς πως οι τράπεζες ήδη από τα τέλη του 2015 προσφέρουν σε επιχειρήσεις δανειακά προγράμματα για κεφάλαιο κίνησης που συσχετίζουν το ποσό του δανείου με τις εισπράξεις της επιχείρησης μέσω των POS.

Ενδεικτικά η Πειραιώς με το «Πειραιώς Επιχειρείν Ανοικτό POS» δίνει δάνειο έως το 30% του τζίρου που πραγματοποίησε η επιχείρηση μέσω POS το τελευταίο 12μήνο, η Alpha προσφέρει το «My Alpha POS Credit Line», με το οποίο η επιχείρηση δύναται να λάβει χρηματοδότηση κεφαλαίου κινήσεως, ανάλογα με το ύψος των συναλλαγών της που διενεργούνται μέσω του My Alpha POS τερματικού, η Eurobank προσφέρει το «Ανοικτό Επαγγελματικό POS» που μέσω της εκχώρησης των πωλήσεων του POS ο επαγγελματίας μπορεί να χρηματοδοτήσει τις ανάγκες της επιχείρησης του, η δε Εθνική Τράπεζα με αντίστοιχο πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να μετατρέψουν σε μετρητά στοιχεία του ενεργητικού τους, όπως απαιτήσεις από πωλήσεις μέσω πιστωτικών καρτών με άτοκες δόσεις.

Θεωρητικά με το τζίρο των POS να ανέρχεται στα 15 δισ. ευρώ το 2016 οι επιχειρήσεις το 2017 θα έπρεπε να έχουν πρόσβαση σε χορηγήσεις που μεσοσταθμικά θα ανέρχονταν τουλάχιστον στο 20% του ποσού αυτού, ήτοι σε πιστώσεις 3,1 δισ. ευρώ. Ωστόσο, το Νοέμβριο του 2017 τα υπόλοιπα των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις διαμορφώθηκαν σε 82,4 δισ. ευρώ, έναντι 86,9 δισ. ευρώ το Νοέμβριο του 2016, ήτοι μειώθηκαν κατά 4,5 δισ. ευρώ ή κατά 5,3%.

Αυτή η εξέλιξη βασίζεται κυρίως με το γεγονός ότι οι τράπεζες θέλοντας να μειώσουν το κενό ρευστότητας τους, δηλαδή τη διαφορά μεταξύ καταθέσεων και δανείων, είναι απρόθυμες στο να χορηγούν δάνεια. Επιπρόσθετα τα σχετικά προγράμματα για τη χορήγηση κεφαλαίου κίνησης βάσει POS συνοδεύονται με επιτόκιο 9% και άνω που πολλές επιχειρήσεις βρίσκουν ως απαγορευτικό και έτσι δεν δελεάζονται προκειμένου να απευθυνθούν στις τράπεζες.

Έτσι, όσοι θα ανέμεναν πως το 2018 οι επιχειρήσεις θα έχουν πρόσβαση σε πιστώσεις αντίστοιχες με το 20% του τζίρου που έκαναν στα POS το 2017, ήτοι σε χορηγήσεις ύψους 5,4 δισ. ευρώ, μάλλον θα διαψευστούν.

Αντιστοιχισμένο περιεχόμενο

Συνεργαζόμενα Blogs