Δευτέρα 6 Αυγούστου 2018

Επίδομα ανεργίας και με 100 ένσημα


Με μια ρύθμιση-ανάσα δίνεται η δυνατότητα σε χιλιάδες εκπαιδευτικούς φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης και ...
κέντρων ξένων γλωσσών να λάβουν το επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ με πιο ευνοϊκούς όρους.
Η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση προβλέπει για τη χορήγηση του επιδόματος ανεργίας στους εκπαιδευτικούς αυτούς «τη μείωση των ημερομισθίων στα 100 ημερομίσθια». Μέχρι πρότινος, για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας του ΟΑΕΔ για τη συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων απαιτούνταν 125.

Σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ, η ρύθμιση αυτή ισχύει μόνο για την επιδότηση των εκπαιδευτικών σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών λόγω ανεργίας, μετά τη λήξη της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή τη λύση της σύμβασης εργασίας τους. Η ισχύς της ρύθμισης είναι μόνο για το σχολικό έτος 2017-2018.

Σημειώνεται ότι στη βελτίωση των όρων χορήγησης του επιδόματος ανεργίας για τους εκπαιδευτικούς ορισμένου χρόνου απασχόλησης στα φροντιστήρια και στα κέντρα ξένων γλωσσών καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε το σχετικό αποκλειστικό ρεπορτάζ της «κυριακάτικης δημοκρατίας» (την Κυριακή 29 Απριλίου), μέσω του οποίου αναδείχθηκαν έγκαιρα τα προβλήματα που δημιουργούν σε αυτή την κατηγορία εργαζομένων οι νέες μνημονιακές προϋποθέσεις ασφάλισης και συνταξιοδότησής τους.

Στα προβλήματα αυτά αναφέρεται η χθεσινή ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ) με αφορμή την αλλαγή στα απαιτούμενα ένσημα για τη χορήγηση του επιδόματος ανεργίας. Στην ανακοίνωση αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι με τη νέα ΚΥΑ αντιμετωπίζεται, έστω και για έναν χρόνο, «το πρόβλημα των εκπαιδευτικών σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης και κέντρα ξένων γλωσσών που δημιουργήθηκε φέτος με την ολιγόμηνη αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των ενσήμων. Εξαιτίας της αλλαγής αυτής, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δεν συμπλήρωσε τον απαιτούμενο αριθμό ενσήμων προκειμένου να έχει δικαίωμα λήψης του επιδόματος ανεργίας από τον ΟΑΕΔ».

Με βάση τη νέα ρύθμιση, σύμφωνα με την ΟΙΕΛΕ, οι εκπαιδευτικοί που συνήθως προσλαμβάνονται Σεπτέμβριο και απολύονται Μάιο μπορούν να λάβουν και φέτος το επίδομα για τους μήνες που δεν εργάζονται.

Αντιστοιχισμένο περιεχόμενο

Συνεργαζόμενα Blogs