Δευτέρα 20 Αυγούστου 2018

Η Κομισιόν… αυτοδιαφημίζεται - «Δείτε πόσο σας στηρίξαμε τα τελευταία χρόνια»


Δελτίο Τύπου εμπορικής εταιρείας και όχι πολιτικού θεσμού θυμίζει η ανακοίνωση της Κομισιόν για την έξοδο της Ελλάδας ...
από τα μνημόνια.
Σε ένα μακροσκελές κείμενο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θυμίζει το ύψος των κονδυλίων που διατέθηκαν στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, χωρίς βέβαια να γίνεται καμία αναφορά στο κόστος των «προγραμμάτων διάσωσης» που επιβλήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους υπόλοιπους θεσμούς.

Η Κομισιόν αναφέρει ότι «συνεχίζει να στηρίζει την Ελλάδα για τη σταθεροποίηση της οικονομίας της» με την πλήρη κινητοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, τη στήριξη των επενδύσεων μέσω του Σχεδίου Γιούνκερ, την τεχνική υποστήριξη για την εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και την οικονομική στήριξη για τη διαχείριση του προσφυγικού.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι παράλληλα με το πρόγραμμα στήριξης και σταθερότητας, τον Ιούλιο του 2015, δρομολογήθηκε ένα σχέδιο με σκοπό να διευκολυνθεί η Ελλάδα να μεγιστοποιήσει τη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ.


Στα έκτακτα μέτρα που θεσπίστηκαν περιλαμβάνονται τα εξής:

- Για την περίοδο 2007-2013: αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης σε 100% με αναδρομική ισχύ και κατάργηση του ποσοστού 95% (με ανώτατο όριο πληρωμών πριν από το κλείσιμο του επιχειρησιακού προγράμματος το 2017).

- Για την περίοδο 2014-2020: ετήσια καταβολή πρόσθετης προχρηματοδότησης ύψους 3,5% των συνολικών ευρωπαϊκών κονδυλίων για το 2015 και το 2016.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η Ελλάδα έλαβε συνολικά και ως αποτέλεσμα των έκτακτων μέτρων που θεσπίστηκαν για την περίοδο 2014-2020, περίπου 16 δισ. ευρώ έως σήμερα. Αυτό αντιστοιχεί στο 9% του ετήσιου ΑΕΠ της Ελλάδας το 2017. Η Επιτροπή τονίζει, επίσης, ότι τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία και τα ταμεία επενδύσεων και άλλα ευρωπαϊκά ταμεία είναι μακράν η κύρια πηγή των δημόσιων επενδύσεων στην Ελλάδα.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις χώρες με την υψηλότερη απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων και πως ήταν το πρώτο κράτος- μέλος που απορρόφησε πλήρως όλους τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους για την περίοδο 2007-2013, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.


Το «σχέδιο Γιούνκερ»

Εξάλλου, η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση των δικαιούχων χωρών του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), που προβλέφθηκε στο σχέδιο Γιούνκερ, σε σχέση με το ΑΕΠ της.

Πιο συγκεκριμένα, από τον Ιούλιο του 2018, η συνολική χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ προς την Ελλάδα, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ανέρχεται σε 2,7 δισ. ευρώ και πρόκειται να ενεργοποιήσει επενδύσεις ύψους 10,6 δισ. ευρώ και να στηρίξει περισσότερες από 20.000 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα.


Μερικά παραδείγματα έργων στα οποία συνέβαλε η χρηματοδότηση του προγράμματος Γιούνκερ περιλαμβάνουν τα εξής:

* Δάνειο ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ προς την εταιρεία τηλεπικοινωνιών Cosmote για την ανάπτυξη ευρυζωνικών συνδέσεων υψηλής ταχύτητας σε ολόκληρη την Ελλάδα.

* Δάνειο ύψους 24 εκατ. ευρώ στον όμιλο Terna Energy για την κατασκευή τριών νέων αιολικών πάρκων στη Βοιωτία.

* Η Mani Foods, μια ελληνική ΜΜΕ, εξασφάλισε δάνειο από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για να επενδύσει σε νέα μηχανήματα και προσωπικό για την Ελαιοπαραγωγική εταιρεία Καλαμάτας.


Τεχνική υποστήριξη

Η τεχνική υποστήριξη της Επιτροπής προς τις ελληνικές αρχές έχει ευθυγραμμιστεί στενά με τις διατάξεις του προγράμματος σταθερότητας του ESM. Η Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα εξακολουθήσει να συνδράμει τις ελληνικές αρχές, εφόσον το ζητήσουν, κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που ενισχύουν την ανάπτυξη.

Τα σχέδια μεταρρύθμισης που υποστηρίζονται μέχρι σήμερα περιλαμβάνουν τη δημιουργία και έναρξη λειτουργίας της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων, την αποτελεσματικότερη διαχείριση ανθρώπινων πόρων στο δημόσιο τομέα, την ενοποίηση μεγάλου αριθμού ελληνικών συνταξιοδοτικών ταμείων σε ένα Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης, τη δημιουργία και έναρξη εφαρμογής ενός νέου πλαισίου για την αναγκαστική είσπραξη περιουσιακών στοιχείων για ιδιωτικά χρέη (ηλεκτρονικές δημοπρασίες)


Για το προσφυγικό

Από το 2015, καθώς η κρίση για τους πρόσφυγες άρχισε να ξετυλίγεται, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στήριξε την Ελλάδα με περισσότερα από 1,6 δισ. ευρώ για τη διαχείριση της μετανάστευσης, της ανθρωπιστικής κατάστασης και των εξωτερικών συνόρων. Η χρηματοδότηση αυτή περιλαμβάνει περισσότερα από 456 εκατ. ευρώ στήριξη έκτακτης ανάγκης η οποία είναι πρόσθετη των 561 εκατ. ευρώ που έχουν ήδη διατεθεί στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Ταμείου Μετανάστευσης, Ασύλου και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας. Με συνολική χρηματοδότηση άνω του 1 δισ. ευρώ, η Ελλάδα είναι η κορυφαία δικαιούχους από όλα τα κράτη μέλη στο πλαίσιο αυτών των ταμείων, τα οποία υποστηρίζουν τις εθνικές προσπάθειες, για τη βελτίωση της υποδοχής προσφύγων, τις διαδικασίες ασύλου, την αύξηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων επιστροφής και τον καλύτερο έλεγχο των εξωτερικών συνόρων.

Αντιστοιχισμένο περιεχόμενο

Συνεργαζόμενα Blogs