Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2018

Folli Follie: Default και το ομόλογο των 150 εκατ. ελβετικών φράγκων


Σε καθεστώς default καθίσταται και το ομόλογο σε ελβετικό φράγκο που εξέδωσε η θυγατρική της ...
Folli Follie, FF Group Finance Luxembourg II SA, λήξεων 2021. 
Η οφειλή έχει καταστεί αμέσως ληξιπρόθεσμη και απαιτητή.

Πρόκειται για το δεύτερο default σε οφειλή της Folli Follie. Η εταιρεία είχε προ ημερών ανακοινώσει ότι είχε καταστεί ληξιπρόθεσμη και απαιτητή, προ της συμβατικής της λήξης, η χρηματοοικονομική οφειλή της θυγατρικής της, FF Group Finance Luxembourg II SA, για ποσό 31 εκατ. ευρώ.

Πλέον αυξάνονται ακόμη περισσότερο οι πιθανότητες για την κατάθεση αιτήσεων διεκδίκησης αποζημιώσεων, με ορατό τον κίνδυνο η FFG να οδηγηθεί σε άτακτη ρευστοποίηση και να καταρρεύσει εάν δεν επέλθει συμφωνία μεταξύ πιστωτών και εταιρείας.

Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία έχει εκδώσει δύο ομόλογα, ένα μετατρέψιμο ομολογιακό ονομαστικής αξίας 249,5 εκατ. ευρώ (με τιμή μετατροπής τα 40,7 ευρώ) που λήγει σε ένα χρόνο από σήμερα και ένα δεύτερο ονομαστικής αξίας 150 εκατ. ελβετικών φράγκων (περίπου 130 εκατ. ευρώ), λήξεως 2021.

Αναλυτικά, η Folli-Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία (η «Εταιρεία») σε ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρει τα εξής:

Η Εταιρεία ανακοινώνει ότι η χρηματοοικονομική οφειλή της θυγατρικής της, FF Group Finance Luxembourg II SA, ποσού κεφαλαίου 150 εκ. CHF, η οποία τελεί υπό την εγγύηση της Εταιρείας, έχει καταστεί αμέσως ληξιπρόθεσμη και απαιτητή προ της συμβατικής της λήξης, λόγω της από 26.10.2018 καταγγελίας του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και Κύριου Διαχειριστή Πληρωμών των CHF 150,000,000 3.25% Ομολόγων λήξεως 2021 (με ISIN CH0385518052) και της αυθημερόν κατάπτωσης της εγγύησης της Εταιρείας.

Λόγω του γεγονότος ότι κατέστη πρόωρα ληξιπρόθεσμη και απαιτητή η ως άνω χρηματοοικονομική οφειλή, έχει λάβει χώρα Γεγονός Παραβίασης (Event of Default) βάσει του όρου 10 (c) των όρων και προϋποθέσεων των Εγγυημένων Μετατρέψιμων Ομολόγων EUR 249.500.000 1,75 τοις εκατό λήξεως 2019 εκδόσεως FF Group Finance Luxembourg SA.

Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, αναφορικά με την υποχρέωση του εκδότη για την δημοσιοποίηση των προνομιακών πληροφοριών που τον αφορούν.


Νέα αναβολή της Γενικής Συνέλευσης

Στο μεταξύ, με προηγούμενη ανακοίνωσή της η Folli Follie γνωστοποίησε ότι η σύγκληση της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που ήταν προγραμματισμένη για την Τρίτη, 30 Οκτωβρίου, πήρε νέα αναβολή, εξαιτίας της μη ολοκλήρωσης της σύνταξης των αναθεωρημένων ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεών της διαχειριστικής χρήσης 2017.


Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

Η Folli-Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία (η «Εταιρεία»), παρέχει στο επενδυτικό κοινό την ακόλουθη ενημέρωση.

Αναφορικά με την επικείμενη Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας μας, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 30/10/2018, ανακοινώνεται στο επενδυτικό κοινό ότι η σύνταξη των αναθεωρημένων ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της διαχειριστικής χρήσεως 1/1/2017 – 31/12/2017 δεν έχει ολοκληρωθεί, ως εκ τούτου, κατά την επικείμενη συνεδρίαση αναμένεται να αποφασισθεί η αναβολή τόσο της συζήτησης όσο και της λήψης σχετικής αποφάσεως από τους μετόχους. Η Εταιρεία, αμέσως μετά την λήξη της συνεδρίασης, θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση αναφορικά με την ακριβή ημερομηνία της αναβολής.

Αντιστοιχισμένο περιεχόμενο