Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2018

Τι είναι αυτοί οι αριθμοί που βλέπεις σε κάθε αεροδρόμιο


Σε κάθε διάδρομο απο-προσγειώσεων στα αεροδρόμια όλου του κόσμου υπάρχουν ...
δυο αριθμοί
Οι πιο παρατηρητικοί ταξιδιώτες θα το έχουν προσέξει. Σε κάθε διάδρομο απο-προσγειώσεων στα αεροδρόμια όλου του κόσμου υπάρχουν δυο αριθμοί από το 1 ως το 35. Ένας σε κάθε άκρη του, και με τη διαφορά τους να είναι πάντα 18.

Αυτοί οι δύο αριθμοί συνδέονται στενά με ένα μετατοπισμένο μαγνητικό Βόρειο Πόλο, αλλά είναι ουσιαστικής σημασίας ώστε τα αεροδρόμια να κατευθύνουν την κυκλοφορία μέσω των διαφορετικών διαδρόμων.

Αντιστοιχισμένο περιεχόμενο

Συνεργαζόμενα Blogs