Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019

Ποιοι αγρότες μπορούν να λάβουν ενίσχυση έως 14.000 ευρώ


Το ποσό των 70.000.000 ευρώ εκταμιεύει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την ενίσχυση μικρών ...
γεωργικών εκμεταλλεύσεων. 
Το πρόγραμμα αφορά σε δημοτικές και τοπικές κοινότητες στην επικράτεια της χώρας με πληθυσμό έως 5.000 κατοίκους, παρέχοντας στήριξη σε φυσικά πρόσωπα για την περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων μικρών εκμεταλλεύσεών τους. Το ποσό ενίσχυσης φτάνει τα 14.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο και καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση ισοδυναμεί με το 70% της συνολικής ενίσχυσης και θα χορηγείται με την ένταξη του δικαιούχου στο μέτρο.

Ηδη δημοσιεύθηκε η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων, που θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά από 4 Μαρτίου 2019 έως 15 Μαΐου 2019 μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (http://www.ependyseis.gr). Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή που αναρτώνται στο ΠΣΚΕ πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης έως την τελευταία ημέρα της υποβολής των αιτήσεων στήριξης. Σύμφωνα με το υπουργείο, στόχος του μέτρου είναι οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις να αναπτύξουν περαιτέρω τις γεωργικές δραστηριότητές τους, μέσω ενεργειών που αφορούν τη βελτίωση της οικονομικής ή της περιβαλλοντικής βιωσιμότητάς τους ή την εν γένει διαρθρωτική προσαρμογή τους, ούτως ώστε να είναι «ικανές» να υποστηρίξουν μελλοντική επαγγελματική ενασχόληση των κατόχων τους στη γεωργία.

Δικαιούχοι είναι οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματίες γεωργοί (όχι νεοεισερχόμενοι), που δεν έχουν υπερβεί το 61ο έτος της ηλικίας τους και έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ για το έτος 2018. Θα πρέπει να έχουν μέσο όρο ατομικών αγροτικών εισοδημάτων των διαθέσιμων φορολογικών στοιχείων των ετών 2015, 2016 και 2017 από 0,01 ευρώ έως 3.000 ευρώ και μέσο όρο των συνολικών οικογενειακών εισοδημάτων των διαθέσιμων φορολογικών στοιχείων των ετών 2015, 2016 και 2017 (υποψηφίου, συζύγου και ανήλικων τέκνων από όλες τις πηγές) έως 15.000 ευρώ.

Επιπλέον, η γεωργική εκμετάλλευση των υποψηφίων πρέπει να έχει μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) ίσο με 5.000 ευρώ έως 7.999 ευρώ στην αρχική κατάσταση.

Αντιστοιχισμένο περιεχόμενο

Συνεργαζόμενα Blogs