Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019

Aυξήσεις στον κατώτατο μισθό: Ποιους αφορά


Ήδη, το πόρισμα και οι προτάσεις της επιτροπής βρίσκονται στα χέρια της υπουργού...
Εργασίας Έφης Αχτσιόγλου
Μέχρι 10% θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός σύμφωνα τουλάχιστον με το πόρισμα της επιτροπής "σοφών". Ήδη, το πόρισμα και οι προτάσεις της επιτροπής βρίσκονται στα χέρια της υπουργού Εργασίας Έφης Αχτσιόγλου.

Η επιτροπή που ορίστηκε από τα υπουργεία Εργασίας, Οικονομικών και Ανάπτυξης για να καταγράψει πως μπορεί να αλλάξει ο κατώτατος μισθός ολοκλήρωσε το έργο της. Πλέον, η εισήγηση της Έφης Αχτσιόγλου στο υπουργικό συμβούλιο, θα κρίνει τα πάντα.

Η επιτροπή εκτιμά ότι υπάρχει ευνοϊκό έδαφος στην ελληνική οικονομία για αισθητή αύξηση του κατώτατου μισθού. Στο πόρισμα που παραδόθηκε στην Έφη Αχτσιόγλου η επιτροπή των πέντε εµπειρογνωµόνων καθηγητών προτείνει αύξηση 5%-10%.


Σύμφωνα με το Έθνος της Κυριακής, που παρουσιάζει το πόρισμα ο νέος κατώτατος μισθός θα διαμορφωθεί ως εξής:

Αν η αύξηση είναι 5% (29,30€), ο νέος κατώτατος μισθός θα είναι 615,38€

Αν η αύξηση είναι 6% (35,16€), ο νέος κατώτατος μισθός θα είναι 621,24€

Αν η αύξηση είναι 7% (41€), ο νέος κατώτατος μισθός θα είναι 627,08€

Αν η αύξηση είναι 8% (46,88€), ο νέος κατώτατος μισθός θα είναι 632,96€

Αν η αύξηση είναι 9% (52,74€), ο νέος κατώτατος μισθός θα είναι 638,82€

Αν η αύξηση είναι 10% (58,60), ο νέος κατώτατος μισθός θα είναι 644,68€. 

Οι τεχνοκράτες κλειδώνουν την πρότασή τους αυτή µε πέντε ρήτρες, επισηµαίνοντας πως µια αύξηση του κατώτατου που ισχύει σήµερα για τους εργαζοµένους ­25 ετών και άνω κατά ποσοστό 5% έως 10% το 2019, µε ισχύ για όλους τους εργαζοµένους της χώρας χωρίς ηλικιακές διαφοροποιήσεις:

– ∆εν αναµένεται να επιβραδύνει τη συντελούµενη ανάκαµψη της απασχόλησης.

– ∆εν θα θέσει σε κίνδυνο την ανάκτηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας.

– Μπορεί µέσω της (µικρής) τόνωσης της ζήτησης να επηρεάσει θετικά τις επενδύσεις, οι οποίες, παρά την αυξηµένη κερδοφορία, παραµένουν σε χαµηλά επίπεδα.

– Μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των φορολογικών εσόδων και των ασφαλιστικών εισφορών µέσω µείωσης του ποσοστού της καταβαλλόµενης αµοιβής που δίνεται «στο χέρι» και έτσι να αντισταθµίσει οποιαδήποτε αναµενόµενη προσπάθεια εισφοροδιαφυγής µέσω αύξησης της συχνότητας του φαινοµένου της αδήλωτης εργασίας.

– Μπορεί να βοηθήσει στην αποπληρωµή των δανείων των υπερχρεωµένων νοικοκυριών και στην αύξηση της ικανότητας χορήγησης δανείων από τις τράπεζες.
Πηγή: Έθνος

Αντιστοιχισμένο περιεχόμενο

Συνεργαζόμενα Blogs