Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019

Oι νέοι μισθοί μετά την αύξηση του κατώτατου


Η αύξηση του κατώτατου μισθού παρασύρει προς τα πάνω και τους μισθούς όπως διαμορφώνονται με ...
βάση τις τριετίες, καθώς και διάφορα επιδόματα, όπως το επίδομα γάμου.
Έτσι, ο μισθός για έναν άγαμο που είχε κλείσει μια τριετία, μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου του 2012 (οπότε πάγωσαν οι μισθοί), διαμορφώνεται στα 715 ευρώ, με δύο τριετίες στα 780 ευρώ. Αντίστοιχα, για τον έγγαμο ο βασικός μισθός διαμορφώνεται στα 715 ευρώ, ενώ με μια τριετία στα 780 ευρώ.

Ο κατώτατος μισθός προσαυξάνεται 10% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως τρεις τριετίες, και συνολικά 30% για προϋπηρεσία 9 ετών και άνω. Αντίστοιχα, το κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών προσαυξάνεται με ποσοστό 5% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως έξι τριετίες, και συνολικά 30% για προϋπηρεσία 18 ετών και άνω.

Τις προσαυξήσεις αυτές, σύμφωνα με το καθεστώς που ίσχυε μέχρι σήμερα, δικαιούνται μόνο όσοι είχαν την αντίστοιχη προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε ειδικότητα έως τις 14 Φεβρουαρίου 2012.

Αντιστοιχισμένο περιεχόμενο

Συνεργαζόμενα Blogs