Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019

Τι διδάσκονται οι μαθητές της ΠΓΔΜ στο μάθημα της Ιστορίας (photos)


Η χώρα μας έχει απαιτήσει από την ΠΓ∆Μ να αφαιρέσει από τη διδακτέα ύλη της επόµενης σχολικής χρονιάς όλες τις ...
αναφορές που εµπεριέχουν αλυτρωτισµό ή αναθεωρητισµό, 
τους αµφιλεγόµενους χάρτες και σύµβολα που παραπέµπουν στην Ελληνική Ιστορία – ειδικά στην αρχαία Μακεδονία.

Στη Μεικτή ∆ιεπιστηµονική Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων Ελλάδας - ΠΓ∆Μ που συνεδρίασε στις 2 Νοεµβρίου 2018 στη Θεσσαλονίκη και οι δύο πλευρές δεσµεύτηκαν ότι θα εφαρµόσουν τη Συµφωνία των Πρεσπών κατά γράµµα και το διεθνές δίκαιο µε σεβασµό.


Η Επιτροπή συγκροτήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 8 (5) της Συµφωνίας των Πρεσπών και συµµετέχουν σε αυτήν δεκατέσσερα µέλη από τις δύο χώρες, µε τον υφυπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Μπόλαρη, να έχει αναλάβει επικεφαλής του ελληνικού τµήµατος.


Στη δεύτερη συνάντηση, που θα γίνει στα µέσα Φεβρουαρίου επί εδάφους της ΠΓ∆Μ, θα τεθούν σταδιακά θέµατα ουσίας, αρχής γενοµένης από τα εγχειρίδια του δηµοτικού που η ελληνική πλευρά έχει ήδη παραλάβει, όπως και άλλα εγχειρίδια.


Τα εγχειρίδια του δηµοτικού της γειτονικής χώρας, σύμφωνα με ρεπορτάζ του «Έθνους της Κυριακής», έχουν πάρα πολλές ανακρίβειες και παραποιήσεις της Ιστορίας.


Οι µαθητές των σχολείων της ΠΓ∆Μ εκπαιδεύονται να έχουν αλυτρωτικές τάσεις για τη «χαµένη πατρίδα», που εµφανίζεται σε χάρτες των σχολικών βιβλίων τους να έχει έκταση µέχρι και τη ∆υτική Ελλάδα και φυσικά να βρέχεται από το Αιγαίο.

Αποτέλεσµα αυτού είναι γενιές µαθητών τα τελευταία 25 χρόνια να έχουν σχηµατίσει την εσφαλµένη αντίληψη για τη µη ελληνικότητα της Μακεδονίας και να θεωρούν ότι έχουν το προνόµιο στη χρήση του ονόµατος, της Ιστορίας και των συµβόλων που απορρέουν από αυτήν.

Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η οικειοποίηση αρχαιολογικών ευρηµάτων, µνηµείων (Πέλλα, ∆ίον), όπως η εικόνα του Φιλίππου Β’, η απεικόνιση της Μακεδονικής Φάλαγγας, ο Ηλιος της Βεργίνας (!), που βρίσκονται στον ελλαδικό χώρο και ανακαλύφθηκαν από σπουδαίους Ελληνες αρχαιολόγους.

Το µικρό δείγµα από το οπτικό υλικό που χρησιµοποιείται στα εν λόγω εγχειρίδια αποτελεί µόνο ένα µέρος του χονδροειδούς σφετερισµού της αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας που λαµβάνει χώρα στη γείτονα τα τελευταία χρόνια.

Αντιστοιχισμένο περιεχόμενο

Συνεργαζόμενα Blogs