Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019

Η Αθήνα έχει το καλύτερο πόσιμο νερό της Ευρώπης!


Πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας πόσιμο νερό επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Ένωση με νομοθετική πρωτοβουλία με ...
την οποία προωθεί την ασφάλεια, την αναβάθμιση των υποδομών, 
την εντατικοποίηση ελέγχων αλλά και την ενημέρωση των πολιτών για την ποιότητα το πόσιμου νερού στον τόπο διαμονής τους και τα πλεονεκτήματα της επιστροφής στο νερό της βρύσης. Το πόσιμο νερό στην Ευρώπη θεωρείται υψηλής ποιότητας και μάλιστα η Αθήνα βρίσκεται στην πρώτη θέση για την ποιότητα του πόσιμου νερού της.


Νομοθετική πρωτοβουλία από την ΕΕ

Τα πλεονεκτήματα του νερού της βρύσης σκοπεύει να αναδείξει η ΕΕ, η οποία προωθώντας αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο αποβλέπει στη βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου νερού, αλλά και την πρόσβαση σ' αυτό.

Οι περισσότεροι κάτοικοι της ΕΕ διαθέτουν πολύ καλή πρόσβαση σε πόσιμο νερό υψηλής ποιότητας, ωστόσο η Επιτροπή επιδιώκει να εγγυηθεί τη διατήρηση της υψηλής αυτής ποιότητας μακροπρόθεσμα προτείνοντας κανόνες οι οποίοι θα βελτιώσουν την ποιότητα και την ασφάλεια του νερού χάρη στην προσθήκη νέων και αναδυόμενων ουσιών στον κατάλογο των κριτηρίων για τον προσδιορισμό της ποιότητας του νερού (όπως η Legionella και τα χλωρικά άλατα).

Η αναθεώρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προσφέρει μεταξύ άλλων καλύτερη ενημέρωση στους πολίτες σχετικά με τα πλεονεκτήματα του νερού βρύσης, τις επιπτώσεις της χρήσης εμφιαλωμένου νερού σε πλαστικά μπουκάλια και στην τσέπη των καταναλωτών και κυρίως σχετικά με την ποιότητα του νερού στον τόπο διαμονής τους. Μέρος της καμπάνιας αφορά και στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών και φορέων προκειμένου να ενθαρρύνουν την παροχή πρόσβασης σε πόσιμο νερό.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει εγκαταστάσεις για πρόσβαση σε πόσιμο νερό σε δημόσιους χώρους, εκστρατείες ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με την ποιότητα του τοπικού νερού και ενθάρρυνση των διοικήσεων και των δημόσιων κτιρίων να παρέχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό.

Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί η θέση των καταναλωτών εξασφαλίζοντας ότι οι φορείς ύδρευσης παρέχουν στους καταναλωτές σαφέστερη ενημέρωση σχετικά με την κατανάλωση του νερού, τη διάρθρωση του κόστους, καθώς την τιμή ανά λίτρο επιτρέποντας έτσι τη σύγκριση με την τιμή του εμφιαλωμένου νερού. Η προσέγγιση αυτή αναμένεται να συμβάλει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων για τη μείωση της άσκοπης χρήσης πλαστικών υλικών και τον περιορισμό του αποτυπώματος άνθρακα της ΕΕ, καθώς και στην επίτευξη των στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Μια ακόμη σημαντική αλλαγή στη νομοθεσία θα προσφέρει στο κοινό εύκολη, φιλική προς τον χρήστη — μεταξύ άλλων και μέσω του διαδικτύου — πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα και την παροχή πόσιμου ύδατος στον τόπο που ζουν ώστε να αυξηθεί η εμπιστοσύνη στο νερό της βρύσης.

Επιπλέον, η μικρότερη κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού μπορεί να βοηθήσει τα νοικοκυριά στην Ευρώπη να εξοικονομήσουν περισσότερα από 600 εκατ. ευρώ ετησίως.

Οι πολίτες πρέπει να αποκτήσουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο νερό της βρύσης καθώς αυτό θα συμβάλλει στη μείωση των πλαστικών αποβλήτων που συνδέονται με το εμφιαλωμένο νερό, καθώς και των θαλάσσιων απορριμμάτων, δεδομένου πως τα πλαστικά μπουκάλια είναι ένα από τα συνηθέστερα πλαστικά αντικείμενα μιας χρήσης που απαντώνται στις ευρωπαϊκές ακτές.
Πηγή: ΣΚΑΙ

Αντιστοιχισμένο περιεχόμενο

Συνεργαζόμενα Blogs