Τετάρτη, 29 Μαΐου 2019

Εφορία: Κερδισμένοι όσοι έχουν ενταθεί στη ρύθμιση των 12 δόσεων


Πρόκειται ουσιαστικά για μια ευκαιρία μίας νέας ρύθμισης χρέους προς την εφορία, η οποία παρέχεται μέσω της νέας ρύθμισης ...
των 120 δόσεων σε χιλιάδες φορολογούμενους με εκκρεμότητες ληξιπρόθεσμων χρεών που έχουν ρυθμιστεί ήδη σε δόσεις. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται αυτόματα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στη νέα ρύθμιση.
Ο οφειλέτης μπορεί να μπει στη συγκεκριμένη πλατφόρμα της ΑΑΔΕ (www.aade.gr) και να επιλέξει να εντάξει στη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων όλες τις -ήδη ρυθμισμένες σε 2-12 ή 2-24 μηνιαίες δόσεις- οφειλές του προς την εφορία οι οποίες είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Με τον τρόπο αυτό μπορεί να επιμηκύνει τον χρόνο αποπληρωμής των συγκεκριμένων οφειλών του και μάλιστα με έκπτωσητουλάχιστον 10% επί των προσαυξήσεωνεκπρόθεσμης καταβολής που έχουν ήδη συσσωρευτεί. Επιπλέον, εάν το ετήσιο εισόδημα που απέκτησε το 2017 είναι χαμηλότερο των 10.000 ευρώ και το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο των οφειλών του δεν υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ δεν θα υποστεί καμία πρόσθετη επιβάρυνση με τόκους.

Σε πολλές περιπτώσεις οφειλετών του Δημοσίου με ανεξόφλητα υπόλοιπα οφειλών της τάξεως των 600, των 700, των 800 ή και των 1.000 ευρώ, που βάσει ήδη υφιστάμενων «πάγιων ρυθμίσεων» πρέπει να καταβληθούν σε 2-10 μηνιαίες δόσεις, των 300, 250, 200, 150 ή 100 ευρώ εκάστη, παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης των ίδιων ποσών σε 18-33 μηνιαίες δόσεις των 30-33 ευρώ η κάθε μια.

Αντιστοιχισμένο περιεχόμενο

Συνεργαζόμενα Blogs