Δευτέρα, 13 Μαΐου 2019

Σοκ από τα νούμερα για τις αυτοκτονίες στην Ελλάδα - Δείτε ποιες ηλικίες είναι οι πιο επικίνδυνες


Το 2014 είναι το έτος με τις περισσότερες αυτοκτονίες στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή από ...
το υπουργείο Υγείας και αποτυπώνουν την εξέλιξη των αυτοκτονιών, ανά έτος, από το 2008 έως και το 2016. Αποτυπώνουν, επίσης, την εξέλιξη των αυτοκτονιών ανά φύλο και ηλικιακή ομάδα.
Τα στοιχεία έχει συλλέξει η Ελληνική Στατική Αρχή και διαβιβάστηκαν στη Βουλή, από το υπουργείο Υγείας, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Από τα διαθέσιμα στοιχεία, που δεν περιλαμβάνουν τις μη θανατηφόρες απόπειρες, προκύπτει ότι οι άνδρες που αυτοκτόνησαν την περίοδο 2008 έως 2016 είναι πολλαπλάσιοι των γυναικών. Τα στοιχεία αποκαλύπτουν, εξάλλου, ότι οι αυτοκτονίες σημειώνονται πιο συχνά στις ηλικίες από 40 έως 59 ετών, ενώ η ηλικιακή ομάδα με τις περισσότερες καταγεγραμμένες αυτοκτονίες είναι η ηλικία 45-49 ετών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή, οι αυτοκτονίες στην Ελλάδα το 2014 σημείωσαν αύξηση 51,4% σε σχέση με το 2008.

Πιο αναλυτικά, το 2008 οι αυτοκτονίες στην Ελλάδα ανήλθαν σε 373, το 2009 ανήλθαν σε 391, το 2010 ανήλθαν σε 377, το 2011 ανήλθαν σε 411, το 2012 σε 508, το 2013 ανήλθαν σε 533, το 2014 ανήλθαν σε 565, το 2015 σε 529 και το 2016, τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι αυτοκτονίες ανήλθαν σε 464.

Τα στοιχεία, ανά φύλο, αποκαλύπτουν ότι την περίοδο 2008 έως και 2016, έχουν καταγραφεί, στην Ελλάδα 3.487 αυτοκτονίες ανδρών και 750 γυναικών.


Ανά ηλικιακή ομάδα, την περίοδο 2008 έως 2016, έχουν καταγραφεί:

Στην ηλικιακή ομάδα 10-14 ετών 3 αυτοκτονίες


Στην ηλικιακή ομάδα 15-19 ετών 60 αυτοκτονίες


Στην ηλικιακή ομάδα 20-24 ετών 161 αυτοκτονίες


Στην ηλικιακή ομάδα 25-29 ετών 224 αυτοκτονίες


Στην ηλικιακή ομάδα 30-34 ετών 320 αυτοκτονίες


Στην ηλικιακή ομάδα 35-39 ετών 308 αυτοκτονίες


Στην ηλικιακή ομάδα 40-44 ετών 375 αυτοκτονίες


Στην ηλικιακή ομάδα 45-49 ετών 463 αυτοκτονίες


Στην ηλικιακή ομάδα 50-54 ετών 420 αυτοκτονίες


Στην ηλικιακή ομάδα 55-59 ετών 413 αυτοκτονίες


Στην ηλικιακή ομάδα 60-64 ετών 337 αυτοκτονίες


Στην ηλικιακή ομάδα 65-69 ετών 248 αυτοκτονίες


Στην ηλικιακή ομάδα 70-74 ετών 227 αυτοκτονίες


Στην ηλικιακή ομάδα 75-79 ετών 256 αυτοκτονίες


Στην ηλικιακή ομάδα 80-84 ετών 211 αυτοκτονίες


Στην ηλικιακή ομάδα 85+ ετών 170 αυτοκτονίες

Αντιστοιχισμένο περιεχόμενο

Συνεργαζόμενα Blogs