Τετάρτη, 8 Μαΐου 2019

Ανακλήθηκε καφές που είχε ουσίες κατά της στυτικής δυσλειτουργίας


Ανακαλείται από τον ΕΟΦ στιγμιαίος καφές σε φακελάκια που περιέχει τις μη εγκεκριμένες φαρμακευτικές ουσίες ...
σιλδεναφίλη και ταδαλαφίλη, χωρίς αυτές να δηλώνονται στην επισήμανση του.
Οι ουσίες αυτές χρησιμοποιούνται σε θεραπείες και σκευάσματα κατά της στυτικής δυσλειτουργίας.

Πρόκειται για το προϊόν Kopi Jantan Traditional Nature Herbs Coffee, που κυκλοφορεί με την μορφή στιγμιαίου ροφήματος σε φακελάκια και είναι πιθανόν να διακινείται στην Ελλάδα μέσω διαδικτύου.

Συνεπώς, όπως αναφέρει ο ΕΟΦ, «κατά τη χρήση του ανωτέρω προϊόντος, ελλοχεύει σοβαρός κίνδυνος για την υγεία του χρήστη».

Οι καταναλωτές καλούνται σε επαγρύπνηση, ώστε, σε περίπτωση που περιέλθει στην κατοχή τους το συγκεκριμένο προϊόν, να μην το χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ, ο οποίος υπογραμμίζει ότι η αγορά προϊόντων από μη εγκεκριμένες και αναξιόπιστες πηγές, όπως το διαδίκτυο, μπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή.

Αντιστοιχισμένο περιεχόμενο

Συνεργαζόμενα Blogs