Πέμπτη 29 Αυγούστου 2019

Moody's: Πώς η Ελλάδα θα αναβαθμιστεί - Οι κίνδυνοι για υποβάθμιση


Τα θετικά αλλά και τις πιστωτικές προκλήσεις με τις οποίες είναι αντιμέτωπη η Ελλάδα παρουσιάζει ...
η Moody's σε νέα της έκθεση για την ελληνική οικονομία, επισημαίνοντας τις εξελίξεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας στο επόμενο διάστημα,
"εξηγώντας" έτσι εμμέσως πλην σαφώς, την απόφασή της να μην προχωρήσει την προηγουμένη Παρασκευή στη δημοσίευση του προγραμματισμένου review της για την Ελλάδα.

Σύμφωνα με το capital.gr, ο οίκος σημειώνει ότι το πιστωτικό προφίλ της Ελλάδας υποστηρίζεται από τις βελτιωμένες οικονομικές προοπτικές και από το σταθερό ιστορικό επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων, καθώς και στην ισχυρή στήριξη από τους πιστωτές της στην ευρωζώνη. Ενώ το δημόσιο χρέος είναι πολύ υψηλό, η Ελλάδα επωφελείται από την ευνοϊκή δομή του μετά και τη συμφωνία που πήρε στο Eurogroup για την ελάφρυνση του χρέους από τους πιστωτές του δημόσιου τομέα.

Στις πιστωτικές "δυνάμεις" της χώρας η Moody's τοποθετεί το αποτελεσματικό ιστορικό υλοποίησης ενός απαιτητικού συνόλου διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, το πολύ χαμηλό κόστος εξυπηρέτησης του χρέους, τις μέτριες δανειακές ανάγκες και τα πολύ υψηλότερα επίπεδα πλούτου σε σχέση με άλλες χώρες που έχουν αξιολόγηση " Β1". Αντίθετα, σε ό,τι αφορά τις πιστωτικές προκλήσεις της Ελλάδας, ο οίκος σημειώνει πως η μείωση του πολύ υψηλού χρέους θα απαιτήσει μια πολύ περιοριστική δημοσιονομική πολιτική για τα επόμενα χρόνια. Επίσης, σημαντικές προκλήσεις αποτελούν η διατήρηση της εστίασης στην ολοκλήρωση των συμφωνημένων μεταρρυθμίσεων καθώς και η επιτάχυνση της μείωσης των NPEs των τραπεζών.


Προοπτικές

Όπως εξηγεί η Moody's, οι σταθερές προοπτικές που δίνει στην αξιολόγηση της Ελλάδας εξισορροπούν τον σχετικά χαμηλό κίνδυνο πολιτικής ή δημοσιονομικής αναστροφής έναντι των προοπτικών μέτριας ανάπτυξης και της ανάγκης να ενσωματωθούν πλήρως οι θεσμικές βελτιώσεις στη δημόσια διοίκηση.

Παρά τις σημαντικές βελτιώσεις μέχρι σήμερα, οι πιστωτικές μετρήσεις της Ελλάδας είναι πιθανό να παραμείνουν ανάλογες με μια βαθμολογία στην κατηγορία Β κατά τα προσεχή έτη, απουσία σημαντικών περαιτέρω βελτιώσεων στη θεσμική δύναμη της χώρας και στις οικονομικές της επιδόσεις.

Οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης θα παραμείνουν χαμηλές εάν δεν επιταχυνθούν σημαντικά οι επενδύσεις. Οι υψηλότερες επενδύσεις απαιτούν περαιτέρω μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος, καθώς και για τη μετάβαση προς ένα φορολογικό καθεστώς φιλικότερο προς την ανάπτυξη, διατηρώντας ταυτόχρονα συνετές δημοσιονομικές πολιτικές. Επίσης, ενώ οι νέες προτάσεις για τη μείωση των NPEs των ελληνικών τραπεζών είναι ελπιδοφόρα, χρειάζονται περαιτέρω λεπτομερή εργασία για να μπορέσουν να υλοποιηθούν.

Επιπλέον, προσθέτει η Moody's, ενώ η Ελλάδα κατόρθωσε να νομοθετήσει πολλές σημαντικές μεταρρυθμίσεις τα τελευταία τρία χρόνια, αυτές που επικεντρώθηκαν σε θεσμικές αλλαγές και αλλαγές "νοοτροπίας" θα απαιτήσουν χρόνο για να δείξουν αποτελέσματα (όπως η πιο αποτελεσματική δημόσια διοίκηση, η σταθερή φορολογική συμμόρφωση και, γενικότερα, η αλλαγή της νοοτροπίας πληρωμών από τον πληθυσμό γενικότερα).


Παράγοντες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αναβάθμιση

Η αξιολόγηση της Ελλάδας θα μπορούσε να αναβαθμιστεί εάν η νέα κυβέρνηση συνεχίσει να εφαρμόζει τις δεσμεύσεις που δόθηκαν στην ευρωζώνη, μεταξύ των οποίων και οι μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν τα θεσμικά όργανα και οδηγούν σε βελτιωμένο επιχειρηματικό κλίμα και ισχυρότερες επενδύσεις, διατηρώντας ταυτόχρονα σταθερά τα δημόσια οικονομικά. Αυτό θα οδηγούσε σε ταχύτερη μείωση του δείκτη δημόσιου χρέους από ό, τι προβλέπεται σήμερα. Ταχύτερες από το αναμενόμενο βελτιώσεις στην υγεία του τραπεζικού τομέα θα μπορούσαν επίσης να αποτελέσουν έναυσμα για μια θετική αξιολόγηση.


Παράγοντες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε υποβάθμιση

Αντίθετα, αρνητική πίεση στην αξιολόγηση της Ελλάδας θα μπορούσε να ασκηθεί εάν η ελληνική κυβέρνηση αποφάσιζε να αποκλίνει από τις δεσμεύσεις της και αν υπήρξε αντιστροφή μεταρρυθμίσεων που είχαν προηγουμένως συμφωνηθεί και νομοθετηθεί ή αν οι εντάσεις με τους επίσημους πιστωτές επανεμφανιστούν για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Αυτό θα έθετε σε κίνδυνο τη συνεχή στήριξη της ευρωζώνης προς τη χώρα.


Μεταρρυθμίσεις, μείωση των στόχων για τα πλεονάσματα

H Moody's πάντως χαιρετίζει την επικέντρωση της Νέας Δημοκρατίας στην ενίσχυση των επενδύσεων, επισημαίνοντας πως κινήθηκε γρήγορα ανακοινώνοντας τη μείωση του ΕΝΦΙΑ, τα σχέδια για μείωση των εταιρικών φόρων, ενώ ανακοίνωσε και την πλήρη άρση των capital controls και σχεδιάζει να προχωρήσει στην πρόωρη αποπληρωμή του ακριβού δανείου του ΔΝΤ. Επίσης, προχωρά με βήμα ταχύ στο μέτωπο των ιδιωτικοποιήσεων.

Για τον οίκο είναι εξαιρετικά σημαντική η διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και των καλών σχέσεων με τους πιστωτές. Όπως σημειώνει, η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει να επαναδιαπραγματευτεί τους στόχους για τα πλεονάσματα ωστόσο ακόμα δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση από τους πιστωτές. Ο οίκος εκτιμά ότι οι πιστωτές θα είναι θετικοί σε μία αλλαγή του μίγματος δημοσιονομικής πολιτικής προς τη μείωση των φόρων και την αύξηση των δημόσιων επενδύσεων εάν χρηματοδοτηθούν από τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Πάντως, προϋπόθεση για οποιαδήποτε προθυμία εκ μέρους των πιστωτών να εξετάσουν την αλλαγή των δημοσιονομικών στόχων θα είναι η θετική τέταρτη μεταμνημονική αξιολόγηση.


Ανάπτυξη

Η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους ήταν χαμηλότερη από την αναμενόμενη, στο 0,2% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και μόλις 1,3% σε επίπεδο έτους. Σε ονομαστικούς όρους, η ανάπτυξη διατηρήθηκε λίγο πάνω από το 2%. Η Moody's αναμένει πως η ανάπτυξη θα ενισχυθεί στο υπόλοιπο του έτους, στο πλαίσιο της βελτίωσης στην αγορά εργασίας και του καταναλωτικού κλίματος. Για το σύνολο του έτους αναμένει αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 2,1%, και το 2020 αναμένεται να επιταχυνθεί στο 2,5%.

Αντιστοιχισμένο περιεχόμενο

Συνεργαζόμενα Blogs