Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019

Τα 4 μυστικά για να θυμάσαι καλύτερα


Αυτές είναι οι πληροφορίες που όλοι πρέπει να ξέρουμε για τη δομή της ανθρώπινης μνήμης.

Η ανθρώπινη μνήμη μπορεί ...
να συγκρατεί έναν απεριόριστο αριθμό πληροφοριών και είναι σε θέση να τις ανακαλεί. Αυτό δημιουργείται από ένα σύνολο νοητικών διεργασιών, 
μέσω των οποίων έχουμε την δυνατότητα να διατηρούμε για περαιτέρω χρήση, για ένα μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα, τις πληροφορίες (γνώσεις- εμπειρίες) που έχουμε αποκτήσει.


Πως αποθηκεύεται μια πληροφορία στη μνήμη μας;

Η οποιαδήποτε πληροφορία γίνεται αντιληπτή πρώτα από τα μάτια μας για περίπου 1 δευτερόλεπτο. Μετά από τη διέλευση της από τα αισθητήρια όργανα περνά στη βραχυπρόθεσμη μνήμη η οποία όμως είναι προσωρινή, έχει περιορισμένη αποθηκευτική ικανότητα και για ελάχιστο χρόνο (10-20 δευτερόλεπτα). Αν ο χρόνος αποθήκευσης παραταθεί και η πληροφορία παραμείνει «ενεργή» για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε ενεργοποιείται η μακροπρόθεσμη μνήμη και η πληροφορία αποθηκεύεται πιο μόνιμα.


Με ποιους τρόπους ισχυροποιείτε η μνήμη;

Με την ένταση και την επανάληψη. Η επανάληψη ενός ερεθίσματος (π.χ μιας γνώσης) ερεθίζει συγκεκριμένες συνάψεις, «φορτίζει» το συγκεκριμένο κύκλωμα που συγκρατεί την πληροφορία και την διατηρεί σε διαθεσιμότητα για άμεση ανάκληση. Προσοχή όμως! Αυτό δεν συμβαίνει με όλες τις πληροφορίες, αλλά μόνο με τις πιο «σημαντικές».Απλοί πρακτικοί και προσωπικοί κανόνες για να μη ξεχνάμε:

Κάνε ιεράρχηση κι επιλογές. Κανείς δεν μπορεί και δεν είναι ανάγκη να θυμάται «τα πάντα». Μην υπερφορτώνεις το μυαλό σου με άχρηστες πληροφορίες.

Φτιάξε μικρές ιστορίες που να αποδίδουν το κεντρικό νόημα που θέλεις να θυμάσαι.

Σύνδεσε πληροφορίες με τις αισθήσεις. Η ακοή, η όραση, η αφή, η όσφρηση και η γεύση ενδυναμώνουν την πληροφορία και βοηθούν να τη θυμάσαι ευκολότερα.

Τόνισε χαρακτηριστικά και ιδιότητες για ανθρώπους ή πράγματα που θέλεις να θυμάσαι

Αντιστοιχισμένο περιεχόμενο

Συνεργαζόμενα Blogs