Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020

Επιχειρήσεις θα μπορούν να παράξουν αντισηπτικά στην Ελλάδα -Η νέα εγκύκλιος


Διευκρινήσεις ως προς την παραγωγή αντισηπτικών στην Ελλάδα, περιλαμβάνει εγκύκλιος που υπογράφει ο...
γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Παναγιώτης Σταμπουλίδης.


Με την ίδια εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι η απόφαση για πώληση εφημερίδων σε εμπορικά κατάστημα λιανικής πώλησης τροφίμων, αφορά και τα καταστήματα τύπου παντοπωλεία (μίνι μάρκετ) και ότι για να υπάρχουν επαρκή αποθέματα αντισηπτικών προϊόντων στην εγχώρια αγορά, δίνεται η δυνατότητα παραγωγής των ανωτέρω προϊόντων σε επιχειρήσεις, οι οποίες είναι ήδη κάτοχοι σχετικής άδειας παραγωγής φαρμακευτικών ή καλλυντικών προϊόντων.
Διευκρινήσεις για την απαγόρευση λειτουργίας

Αναλυτικά, οι διευκρινήσεις είναι τα εξής:

Από της δημοσιεύσεως της ΚΥΑ Β 988/22-03-2020 απαγορεύεται προσωρινώς η δραστηριότητα στις λαϊκές αγορές της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 των κλάδων, μόνο για τους οποίους απαιτείται μετακίνηση από Περιφέρεια σε Περιφέρεια.

Οι δραστηριοποιούντες στους ως άνω κλάδους, μπορούν να διαθέτουν/πωλούν τα προϊόντα τους σε κάθε άλλο πεδίο της αγοράς, όπως στις Κεντρικές Λαχαναγορές, σε σούπερ μάρκετ, σε οπωροπωλεία σε όλη την επικράτεια κλπ.

Η άδεια παραγωγού είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το φυσικό πρόσωπο, τα προϊόντα που παράγει και πωλεί (άρθρα 2 και 13, Ν4497/17), καθώς και τον τόπο παραγωγής τους. Ως εκ τούτου, καθ' όλη την διάρκεια ισχύος των μέτρων, θεωρείται δεδομένη η αναστολή δραστηριότητας του κατόχου της άδειας των κλάδων που ορίζονται στην ΚΥΑ Β 988/22-03-2020 στους χώρους των λαϊκών αγορών.

Παράδειγμα: «παραγωγός από την Βοιωτία που κατέχει άδεια πώλησης σε λαϊκή αγορά της Αττικής, μπορεί να πουλήσει τα προϊόντα σε επιχειρήσεις της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών, σε οπωροπωλεία της Αττικής, σε άλλους επαγγελματίες ανά την Επικράτεια αλλά απαγορεύεται να δραστηριοποιηθεί στις λαϊκές αγορές της Αττικής για τις οποίες έχει αδειοδοτηθεί έως ότου αρθούν τα περιοριστικά μέτρα».

Οι ρυθμίσεις του άρθρου πρώτου της ΚΥΑ Β 943/20-03-2020 ενισχύθηκαν με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ Β 988/22-03-2020, προκείμενου να αυξηθούν τα μέτρα περιορισμού του, κορωνοϊού COVID-19 σε μαζικούς χώρους και να αποτραπεί η διασπορά του στο σύνολο των περιφερειών της χώρας.

Η αναλογία τετραγωνικών μέτρων ανά πελάτη στα καταστήματα των υπεραγορών τροφίμων (super market) όπως προβλέπεται από την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου Α' 64/14-03-2020 και την υπ'αριθμ. εγκύκλιο 32440-23-03-2020, αφορά στη συνολική επιφάνεια του χώρου έκθεσης των αγαθών και διέλευσης των πελατών. Εξαιρούνται οι βοηθητικοί χώροι (πχ αποθήκες).

Με την ΚΥΑ Β 943/20-03-2020 μεταξύ των άλλων ρυθμίσεων, ανεστάλη η δραστηριότητα των κλάδων της κατηγορίας Ε ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 4497/2017. Ως εκ τούτου η δραστηριοποίηση σε κλάδους όπως η πώληση καλλωπιστικών φυτών, χώματος, πολλαπλασιαστικού υλικού, που προβλέπονται στον εν λόγω νόμο, πραγματοποιείται κανονικά και εφόσον ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας δεν εμπίπτει στις διατάξεις της ΚΥΑ Β 915/17-03-2020. Η δραστηριότητα όλων των κλάδων γίνεται σύμφωνα με άρθρο πρώτο της ΚΥΑ Β 988/22-03-2020 και των λοιπών διατάξεων για τον περιορισμό του κορωνοϊού COVID-19 στην χώρα.

Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά για πώληση εφημερίδων σε εμπορικά κατάστημα λιανικής πώλησης τροφίμων, συμπεριλαμβάνονται και τα καταστήματα τύπου παντοπωλείου (μίνι μάρκετ).

Η εφαρμογή των σημείων Α και Β της Υπουργικής Απόφασης Β'1023/24-03-2020 αφορά μόνο στην λειτουργία των υπεραγορών τροφίμων (σούπερ μάρκετ).

Με την παράγραφο 2 του άρθρου εικοστού της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Α'68/20-03-2020 ορίζεται η δυνατότητα επίταξης αναλωσίμων κλπ για την ατομική προστασία, μόνο εφόσον κριθεί από τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας ότι υπάρχει ανάγκη δημοσίου συμφέροντος. Τονίζεται ότι έως σήμερα δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη διοικητική πράξη που να ενεργοποιεί την ως άνω διάταξη.

Με το άρθρο 5 του Ν. 4681/ΦΕΚ Αˊ 74/27-03-2020 και προκειμένου να διασφαλιστεί ότι κατά την περίοδο που υφίσταται ο κίνδυνος της διασποράς του κορονοϊού COVID-19, θα υπάρχουν επαρκή αποθέματα αντισηπτικών προϊόντων στην εγχώρια αγορά, δίνεται η δυνατότητα παραγωγής των ανωτέρω προϊόντων σε επιχειρήσεις, οι οποίες είναι ήδη κάτοχοι σχετικής άδειας παραγωγής φαρμακευτικών ή καλλυντικών προϊόντων. Η διάθεση, διανομή και μεταπώληση των αντισηπτικών προϊόντων θα γίνεται μόνο εντός της Ελληνικής Επικράτειας και μετά από έκδοση σχετικής άδειας κυκλοφορίας (διάθεσης και χρήσης) του Ε.Ο.Φ. σύμφωνα με το άρθρο 55 του Κανονισμού ΕΕ 528/2012. Περαιτέρω για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, οι εταιρείες, οι οποίες θα παράγουν τα ανωτέρω προϊόντα, υποχρεούνται εντός τριών μηνών από την έναρξη της κατ' εξαίρεσιν παραγωγής αυτών να υποβάλλουν αίτηση στον Ε.Ο.Φ. για χορήγηση άδειας δυνατότητας παραγωγής των προϊόντων αυτών σύμφωνα με την περ. δ' της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 1316/1983. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των εν λόγω επιχειρήσεων με τις διατάξεις του παρόντος επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 19 του ν.δ. 96/1973

Αντιστοιχισμένο περιεχόμενο

Συνεργαζόμενα Blogs