Παρασκευή 11 Μαρτίου 2016

Σήμερα η καταβολή των οικογενειακών επιδομάτων που εκκρεμούν από το 2015


Σήμερα καταβάλλονται τα οικογενειακά επιδόματα από τον ΟΓΑ που εκκρεμούν από το 2015 σε 36.491 δικαιούχους.

Σύμφωνα με.... ανακοίνωση της διοίκηση του ΟΓΑ θα καταβληθούν σε 36.491 δικαιούχους Οικογενειακά Επιδόματα (Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων και Ειδικό Επίδομα Τρίτεκνων και Πολύτεκνων Οικογενειών) εκκρεμών αιτήσεων (A21) του έτους 2015, που επεξεργάστηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΓΑ.

Η συνολική δαπάνη για τις πληρωμές αυτές ανέρχεται στο ποσό των 24 εκ. ευρώ.

Χρήσιμες πληροφορίες παρέχονται από την ιστοσελίδα του ΟΓΑ (www.oga.gr), όπου υπάρχει η ένδειξη ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΓΑ, στην ενότητα «Υπηρεσίες προς το Κοινό», στο πεδίο «Πληροφορίες Οικογενειακών Επιδομάτων».

Αντιστοιχισμένο περιεχόμενο

Συνεργαζόμενα Blogs