Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018

Η Ήπειρος ήταν η πιο φτωχή περιοχή της Ελλάδας το 2015


Στα 16.294 ευρώ ανήλθε το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν στην Ελλάδα το 2015....
, σύμφωνα με στοιχεία για τους Περιφερειακούς Λογαριασμούς που δημοσιοποίησε σήμερα Πέμπτη η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Σε σχέση με το 2014, όταν και είχε ανέλθει στα 16.402 ευρώ το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σημείωσε πτώση 0,7%.

Το μεγαλύτερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ καταγράφεται στην Αττική. Το 2015 ανήλθε σε μέσα επίπεδα στα 22.192 ευρώ, σημειώνοντας πτώση 0,9% έναντι του 2014 (22.389 ευρώ).

Ακολουθεί το Νότιο Αιγαίο με κατά κεφαλήν ΑΕΠ 18.153 ευρώ (0,6% αυξημένο έναντι του 2014), η Δυτική Μακεδονία με κατά κεφαλή ΑΕΠ 15.642, έναντι 16.320 το 2014 (μείωση 4,2%), τα Ιόνια Νησιά με κατά κεφαλή ΑΕΠ 15.039 ευρώ (0,2% αυξημένο έναντι του 2014), η Στερεά Ελλάδα με κατά κεφαλήν ΑΕΠ 14.117 ευρώ, η Κρήτη με κατά κεφαλήν ΑΕΠ 13.912 ευρώ, η Πελοπόννησος με κατά κεφαλήν ΑΕΠ 13.358 ευρώ, το Βόρειο Αιγαίο με κατά κεφαλήν ΑΕΠ 12.582 ευρώ, η Κεντρική Μακεδονία με κατά κεφαλήν ΑΕΠ 12.557 ευρώ, η Θεσσαλία με κατά κεφαλήν ΑΕΠ 12.393 ευρώ, η Δυτική Ελλάδα με κατά κεφαλήν ΑΕΠ 12.097 ευρώ, η Ήπειρος με κατά κεφαλήν ΑΕΠ 11.500 ευρώ και τελευταία κατατάσσεται η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με κατά κεφαλή ΑΕΠ 11.164 ευρώ.

Το 2015 η συνολική Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία στο σύνολο της χώρας διαμορφώθηκε στα 155,7 δισ. ευρώ, 1,4% μειωμένη σε σχέση με το 2014, όταν και ήταν 155,9 δισ. ευρώ. Όσον αφορά στην συμμετοχή των περιφερειών στην δημιουργία της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας το μεγαλύτερο μερίδιο κατέχει η Αττική με 47,9% και ακλουθεί η Κεντρική Μακεδονία με 13,5%.

Την μεγαλύτερη Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία ανά Περιφέρεια καταγράφει η Αττικής με 74,5 δισ. ευρώ, ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία με 20,94 δισ. ευρώ, η Θεσσαλία με 8 δισ. ευρώ, η Κρήτη με 7,76 δισ. ευρώ, η Δυτική Ελλάδα με 7,16 δισ. ευρώ, η Πελοπόννησος με 6,86 δισ. ευρώ, ηΑνατολική Μακεδονία, Θράκη , με 5,970 δισ. ευρώ, η Δυτική Μακεδονία με Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία 3, 801 δισ. ευρώ, η Στερεά Ελλάδα με 6,941 δισ. ευρώ, το Νότιο Αιγαίο με 5,368 δισ. ευρώ, η Ήπειρος με 3,433 δισ. ευρώ, το Βόρειο Αιγαίο με 2,191 δισ. ευρώ και τα Ιόνια Νησιά με 2,744 δισ. ευρώ.