Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Στα 200 καλύτερα Πανεπιστήμια της Ευρώπης για το 2019


Στα 200 καλύτερα ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια για το 2019 συμπεριλήφθηκε το Πανεπιστήμιο Κρήτης, με ...
βάση τα αποτελέσματα μιας νέας ανάλυσης 
της απόδοσης των ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων που ανακοίνωσε ο διεθνής οργανισμός κατάταξης Πανεπιστημίων Times Higher Education (THE).

Η ανάλυση περιλαμβάνει 460 κορυφαία ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια που συμμετείχαν στην κατάταξη της ΤΗΕ World University Ranking 2019.

Η μεθοδολογία WUR βασίζεται σε 13 ξεχωριστούς δείκτες, που αποσκοπούν στη μέτρηση της απόδοσης των Πανεπιστημίων με έντονη ερευνητική δραστηριότητα, με βάση δεδομένα που αφορούν στη διδασκαλία, την απήχηση της έρευνας και των ερευνητικών αποτελεσμάτων, τη μεταφορά τεχνογνωσίας, αλλά και τη διεθνή παρουσία τους.

Οκτώ ελληνικά πανεπιστήμια συμμετέχουν σ' αυτή τη κατάταξη. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης διατηρεί την 174η θέση στην κατάταξη και είναι μέχρι σήμερα το μοναδικό ελληνικό Πανεπιστήμιο που κατατάσσεται στα πρώτα 200 κορυφαία ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια.

Αντιστοιχισμένο περιεχόμενο

Συνεργαζόμενα Blogs