Πέμπτη 3 Ιανουαρίου 2019

Δημόσιο: Αλλαγές σε άδειες και προσλήψεις φέρνει το 2019


Αλλαγές στην αναλογία προσλήψεων-αποχωρήσεων, τοποθετήσεις προϊσταμένων και γενικών γραμματέων με το...
νέο σύστημα, αλλά και διαφοροποιήσεις σε πειθαρχικές διαδικασίες και άδειες «φέρνει» το 2019 στο Δημόσιο.
Από χθες, η αναλογία προσλήψεων-αποχωρήσεων διαμορφώνεται σε 1 προς 1, με την κυβέρνηση να έχει προαναγγείλει από τη διαφοροποίηση αυτή περί τις 8.000 προσλήψεις δημοσίων υπαλλήλων. Πάντως, ο συνολικός αριθμός των προσλήψεων που έχει εξαγγελθεί υπερβαίνει τις 20.000 (3Κ/2018, Βοήθεια στο Σπίτι κ.ά.).

Συν τοις άλλοις, η κυβέρνηση με νομοσχέδιο που ψηφίζεται εντός του μηνός, προωθεί τετραετές «πλάνο» προσλήψεων στο Δημόσιο, ενώ κάθε Σεπτέμβριο θα καταρτίζεται και το αντίστοιχο ετήσιο για όλα τα υπουργεία, τους ΟΤΑ και τους εποπτευόμενους φορείς. Ο ετήσιος προγραμματισμός θα αποστέλλεται στο ΑΣΕΠ προκειμένου να «δρομολογεί» τις προκηρύξεις, ενώ θα εκδίδεται μία μόνο εγκριτική Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου για όλες τις προσλήψεις του έτους. Η Πράξη θα εκδίδεται μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, ενώ υπάρχει και πρόβλεψη, εν είδει «δικλίδας ασφαλείας», για τη διενέργεια περαιτέρω «έκτακτων» προσλήψεων σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή» όσον αφορά τις τοποθετήσεις των επικεφαλής του Δημοσίου με το νέο σύστημα, αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του έτους. Οι κρίσεις των γενικών διευθυντών έχουν στην πλειοψηφία τους ολοκληρωθεί, ενώ έχουν εκδοθεί και οι προκηρύξεις για τους διευθυντές και θα ακολουθήσουν οι προϊστάμενοι. Η ανάδειξη των νέων γενικών γραμματέων (ειδικών και τομεακών), έχει καθυστερήσει σημαντικά βάσει του αρχικού χρονοδιαγράμματος και σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται η διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την άνοιξη.

Αλλαγές σημειώνονται και στην πειθαρχική διαδικασία, καθώς το νομοσχέδιο που προωθείται προβλέπει ότι η ένορκη διοικητική εξέταση θα διενεργείται από υπάλληλο Α΄ βαθμού έναντι υπαλλήλου Γ΄ βαθμού από τον οποίο διενεργείται σήμερα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχει η απαραίτητη εμπειρία. Παράλληλα, η πειθαρχική δίωξη θα πρέπει να ασκείται εντός τριών μηνών από την κατάρτιση του πορίσματος που διαπιστώνει διάπραξη πειθαρχικού αδικήματος. Σκοπός της διάταξης αυτής είναι αφενός η επιτάχυνση της πειθαρχικής διαδικασίας, αφετέρου η προστασία του τεκμηρίου αθωότητας και η –σε κάποιες περιπτώσεις– ομηρία αθώων τελικώς υπαλλήλων.

Στο επίπεδο των αδειών, δικαίωμα σε τρίμηνη άδεια μητρότητας θα έχουν και οι μητέρες που αποκτούν παιδί με υιοθεσία, καθώς και με τη διαδικασία της παρένθετης μητέρας. Η άδεια επεκτείνεται και στον πατέρα στο πλαίσιο της ισότητας των φύλων, ενώ οι ανάδοχοι γονείς θα δικαιούνται ίδιες άδειες με τους φυσικούς γονείς για τη φροντίδα και την ανατροφή του ανηλίκου.

Ως προς τις εκπαιδευτικές άδειες, αυξάνονται σε 14, έναντι των 10 που ισχύουν σήμερα, οι ημέρες άδειας εξετάσεων για τους μόνιμους υπαλλήλους, εξισώνοντάς τους με τους ΙΔΑΧ, ενώ καταργείται και το όριο ηλικίας για τη μετεκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων. Αρχικά το όριο ηλικίας είχε θεσπιστεί στα 45 έτη και στη συνέχεια καταργήθηκε με διάταξη η οποία όμως άφηνε περιθώρια παρερμηνειών

Αντιστοιχισμένο περιεχόμενο

Συνεργαζόμενα Blogs